Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

2017-02-20
I lördags meddelade Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik att de från och med nu väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats. 

Flera röster har under den senaste tiden höjts i debatten kring medicinsk åldersbedömning av asylsökande barn och unga, däribland riksföreningens debattartikel "Migrationsverket äventyrar barns rättssäkerhet" som publicerades i SvD den 10 februari. I debattartikeln uppmanar Sveriges Stadsmissioner Migrationsverket att pausa åldersbedömningarna av barn som kommer hit ensamma. Åldersbedömningarna utförs inte på ett rättssäkert sätt och de barn som redan fått avslag på asylansökan bör därför få en ny prövning.

Så sent som i fredags deltog Stockholms Stadsmissions jurist Sisela Abelli vid Justitiedepartementets Asylforum-möte som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson bjudit in till. En av de frågor som upptog mest tid under mötet var frågan om åldersbedömningar. Samtliga organisationer var oroade och delade bilden av att de bedömningar som gjorts hittills är undermåliga och borde inte fortsätta, med tanke på att de är så rättsosäkra. Sisela Abelli påpekade att det i hälften av alla ärenden i Migrationsverkets granskning inte gjorts en samlad bedömning av all bevisning, något som har betydelse vid handläggning också framöver. Justitieminister Morgan Johansson meddelade att frågan om rättssäkerheten gällande åldersbedömningar skulle tas upp med Migrationsverket.

I lördags meddelade Migrationsverket att de nu väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas. Även om detta inte ändrar felaktigt tagna beslut sedan tidigare är det ändå positivt att Migrationsverket beslutat att vänta med åldersbedömningar och att justitieministern är på frågan.

Trots detta besked har vi inom Stockholms Stadsmission en fortsatt oro för alla de barn och unga som på ett godtyckligt sätt fått sin ålder uppskriven och därför fått avslag på sina asylansökningar. Eftersom Migrationsverket inte kommer att ompröva besluten fortsätter vi driva frågan för att dessa unga ska få en möjlighet till ny prövning.

Följande organisationer var inbjudna till fredagens Asylforum-möte på Justitiedepartementet:

 • Amnesty International
 • Caritas Sverige
 • ECPAT Sverige
 • FARR – flyktinggruppernas riksråd
 • Judiska centralrådet
 • RFSL
 • RGMV – Riksföreningen gode män vårdnadshavare
 • Rådgivningsbyrån
 • Rädda Barnen
 • Röda Korset
 • Stockholms Stadsmission
 • Svenska Kyrkan
 • Sveriges Advokatsamfund
 • Sveriges Kristna Råd
 • Sveriges Muslimska Råd
 • UNHCR
 • UNICE