Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny dagverksamhet öppnar i Norrtälje

2021-06-30
I september 2021 öppnar Stockholms Stadsmission en ny dagverksamhet i Norrtälje – för vuxna som lever i olika former av utsatthet.

Stockholms Stadsmission har ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Norrtälje kommun, för att erbjuda både akut och långsiktigt stöd till personer inom kommunen som lever i utsatthet. Den nya verksamheten Stockholms Stadsmission Öppen mötesplats Norrtälje öppnar i mitten av september.

–   Vi är stolta över att ha blivit tillfrågade och fått förtroende från Norrtälje kommun att öppna en ny verksamhet i Norrtälje. Och vi ser fram emot att skapa en dagverksamhet där deltagarnas behov och egenmakt står i fokus. Vår ambition är att skapa en trygg plats dit personer som lever i utsatthet kan vända sig för att få tillgång till basbehovsstöd, gemenskap och verktyg till förändring utifrån sina förutsättningar, säger Stina Kelly von Essen, socialchef Stockholms Stadsmission. 

Den nya verksamheten ska först och främst vara en öppen mötesplats för gemenskap, främjande av god hälsa och en plats där målgruppen får ökad möjlighet till förändring och att tillfredsställa basbehov. Stockholms Stadsmission kommer bland annat erbjuda gruppaktiviteter, individuellt stöd och rådgivning.
 
Målgruppen kommer bjudas in till: 

 • Öppen Mötesplats 
  En plats där alla är välkomna. Här serveras lättare förtäring till mycket låg eller ingen kostnad alls. Platsen är välkomnande, inkluderande och inbjudande och syftar till att öka tryggheten hos besökarna. Detta blir en ingång för målgruppen att ta del av gruppverksamheten. 
   
 • Gruppverksamhet 
  Denna verksamhet syftar främst till gemenskap och utgör en alternativ aktivitet till vardagen, där positiva upplevelser kan bidra till förändring. Exempel på gruppverksamheter är gemensamma utflykter eller hälsofrämjande aktiviteter såsom promenader, men även kulturella inslag som sång eller bokcirklar.  
   
 • Individuella stödjande samtal 
  Samtalen som inleds med en kartläggning av den enskildes livssituation, vilka utmaningar deltagaren identifierar samt upprättandet av en handlingsplan med mål, insatser och uppföljning. Tillsammans med en socialarbetare erbjuds ombudskap i kontakt med myndigheter. 

Ambitionen är att skapa en mötesplats som är öppen, trygg och stärker deltagarnas egenmakt på lång sikt. Verksamheten kommer också utvecklas med tiden utifrån de behov vi inom Stockholms Stadsmission möter. Detta kommer göras i nära dialog med deltagare, intressenter och myndigheter. Partnerskapet gäller i tre år och ska årligen utvärderas av Stockholms Stadsmission och Norrtälje kommun.