Hemlöshetsrapporten 2024: Den dolda hemlösheten – människorna utanför statistiken

Illustrationer Hemlöshetsrapporten 2024 Stina Wirsén
I årets hemlöshetsrapport från Sveriges Stadsmissioner framgår det att hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Rapporten undersöker vad det innebär att befinna sig i den dolda hemlösheten, varför den finns i dagens Sverige och vilka politiska åtgärder som krävs för att motverka hemlöshet i alla dess former. Dessutom presenteras en checklista för hur kommunerna framgångsrikt kan arbeta mot hemlöshet.

Många av de människor som Stadsmissionen möter runtom i landet har inte tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, men får av olika skäl inte det stöd de har rätt till eller behöver från det offentliga. Därför syns de inte heller i den officiella statistiken. Längre ner på sidan kan du höra Nina berätta hur det var att inte veta hur länge hon skulle ha tak över huvudet åt sig själv och sina barn.

Kommunerna kan göra mer för att motverka hemlöshet

Tillsammans med Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, har Sveriges Stadsmissioner också granskat vad kommunerna kan göra för att minska hemlösheten. De slår fast att lagen tillåter långt mer omfattande insatser än vad som görs idag och drar följande slutsatser i rapporten:

  • Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.
  • Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.
  • Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.
  • De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Rättvisande bild av hemlösheten är en förutsättning

Det finns en rad åtgärder kommuner kan göra för att motverka hemlöshet och säkerställa ett gott stöd till de personer som riskerar att hamna i hemlöshet. Se Stadsmissionens checklista här till höger.

– En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt. Inom kort presenteras Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Den kommer tyvärr inte visa hela bilden. Eftersom Socialstyrelsens definition av hemlöshet är så pass snäv fångas inte vidden av hur många som saknar en trygg plats att kalla ett hem. Det är människor i de livssituationerna, den dolda hemlösheten, som vi valt att lyfta fram i årets hemlöshetsrapport, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner.

Läs pressmeddelandet om hemlöshetsrapporten här.

Så kan kommunerna motverka hemlöshet – en checklista:

Nedan är en lista på de beprövade metoder som fungerar för att minska risken för hemlöshet i en kommun och som Sveriges Stadsmissioner rekommenderar att samtliga kommuner i Sverige bör använda sig av.

  • Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder. 
  • Inför Bostad Först i hela landet och arbeta långsiktigt med modellen. 
  • Använd den kommunala markpolitiken till att främja socialt hållbara bostäder. 
  • Involvera socialtjänsten i planeringen av bostadsförsörjningen. 

Möt Nina som blev bostadslös i samband med en separation

Nina berättar om hur det var att inte veta hur länge hon skulle ha tak över huvudet åt sig själv och sina barn.

Fler intressanta rapporter