Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsmissionen lägger grunden till en ny nationell strategi mot hemlöshet

Omslaget på hemlöshetsrapporten 2020, Hemlös 2020
2020-12-02
Sverige har inte haft en nationell strategi mot hemlöshet sedan 2009, trots att erfarenheter och forskning visar att statligt ansvarstagande är en nyckel för att minska hemlösheten. Sveriges Stadsmissioner har därför tagit saken i egna händer och arbetat fram grunden till en ny strategi som är konkret, tydlig och möjlig att genomföra här och nu – om den politiska viljan finns.

Förslaget till den nya strategin presenteras idag i rapporten Hemlös 2020, där det konstateras att kommunerna får ta ett allt för stort ansvar för hemlösheten och att staten inte tar sitt ansvar i frågan. Även om regeringen har tillsatt en utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning och gett Socialstyrelsen ett nytt uppdrag att arbeta för att fler kommuner inför den bostadsledda metoden Bostad Först, saknas det nödvändiga helhetsgrepp som Sveriges stadsmissioner föreslår. Det är genom en ny nationell strategi som Sverige kan arbeta framgångsrikt i frågan.

-- Hemlösheten kan bara minskas på allvar om staten tar sitt ansvar. Fortfarande lever över 33 000 personer utan en egen bostad enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning och mycket tyder på att mörkertalet är stort. Ändå saknas en nationellt sammanhållen politik. Kommunerna gör idag ett jättejobb för att hjälpa människor in på bostadsmarknaden men får ingen hjälp. Det är dags för staten att agera, säger Marika Markovits, talesperson för Sveriges Stadsmissioner i hemlöshetsfrågan.

Rapporten är framtagen i samarbete med Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, och pekar på att den svenska strategin behöver vila på tre tydliga principiella ben: bostaden som nyckel till att lösa hemlöshet, att hemlöshet bara kan minskas om staten tar ansvar samt att arbetet mot hemlöshet måste vara uthålligt och evidensbaserat.

Sverige sämre än våra nordiska grannländer

Bland de nordiska länderna är Sverige sämst i klassen, vilket också Nordens Välfärdscenter nyligen konstaterade i en rapport. Vi har idag en högre andel hemlösa per 1 000 invånare än våra nordiska grannländer. Sverige kan hitta såväl inspiration som underlag för ett framgångsrikt arbete i bland annat Finland, som genom en strukturerad och samlad politik med sociala bostäder och stöd för den enskilde har halverat hemlösheten de senaste 20 åren. Att lära av andra är en viktig del i den strategi som Sveriges Stadsmissioner nu lägger fram.

-- Finland har agerat utifrån en bostadsledd strategi med fokus på Bostad Först, där samtliga aktörer nationellt, regionalt och lokalt jobbar mot samma mål – att kraftigt minska den långvariga hemlösheten. Vilket de också har gjort. Grundtanken med Bostad Först är att människor behöver tillgång till tryggt eget boende för att kunna ta itu med olika former av social problematik. Modellen är väl beprövad, även lokalt här i Sverige, och gör enorm skillnad för individen som får chansen att bo bra och bo kvar, säger Marika Markovits.

Förslag vilar på sex byggstenar

Stadsmissionens förslag till den nationella strategin vilar på sex byggstenar med konkreta tillhörande åtgärder som är nödvändiga för att bryta hemlösheten i Sverige:

  1. Bostad Först en nödvändig utgångspunkt
  2. Statligt ansvarstagande krävs för att bryta hemlösheten
  3. Tydliga krav på kommunerna är nödvändigt
  4. Socialtjänstlagen behöver uppdateras
  5. Samverkan är en nyckel till framgång
  6. Vi behöver bygga hållbara samhällen

Presenteras vid digitalt seminarium idag klockan 13

Sveriges Stadsmissioner lanserar idag den nya hemlöshetsrapporten och förslaget till den nationella hemlöshetsstrategin för Sverige vid ett digitalt seminarium mellan 13-14.

Vid presentationen medverkar Karolina Skog (MP), riksdagsledamot och särskild utredare En socialt hållbar bostadsförsörjning, Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, Larry Söder (KD), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson samt André Nilson (L), bostadspolitisk utredare.

Medverkar gör även Marcus Knutagård, Docent i socialt arbete, Socialhögskolan Lund samt Marika Markovits, Senior Advisor, Stockholms Stadsmission och talesperson i hemlöshetsfrågan, Sveriges Stadsmissioner. Webbinariet modereras av Fredrik Saweståhl, Paues Åberg. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se