Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostad först-modellen

Bostad först utgår ifrån att ett eget boende är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra ditt liv. Bostad först-modellen används i flera kommuner. 

Bostaden en fast punkt

Bostad först, eller housing first, kommer ursprungligen från USA, och modellen går ut på att personer i hemlöshet med missbruk och som lider av psykisk ohälsa, först får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Sedan får personen ett brett och individuellt anpassat rehabiliteringsstöd av till exempel en coach, myndigheter och socialtjänst. 

Tvärtom från boendetrappan

Modellen går tvärt emot den princip som används i Sverige, boendetrappan, som ställer krav på personer i hemlöshet att först bli fria från sitt beroende och sedan få chans till ett boende. Inom Bostad först blir bostaden en fast punkt i tillvaron som gör att det blir enklare att ta tag i andra svårigheter som fysisk och psykisk hälsa, missbruk, börja arbeta med sitt personliga nätverk och få arbete eller sysselsättning.

På samma villkor som andra hyresgäster

Tanken är att deltagaren i Bostad först ska bo på samma premisser som vilken hyresgäst som helst. De boende har samma ansvar som alla andra hyresgäster: betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Dessutom har de en individuell handlingsplan och kontakt med Bostad först-teamet en gång i veckan.

Goda resultat i andra länder

Modellen har även testats i andra länder som Tyskland och Finland. Resultaten har varit goda. I de försök som utvärderats i New York och Hannover har cirka 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt.

Projekt i samverkan

Sedan 2009 har Stockholms Stadsmission i samverkan med Stockholms stad testat Bostad först-modellen i mindre skala. Projektet har följts av Lunds Universitet. Sedan 2016 driver Stockholms Stad Bostad först i egen regi och Stockholms Stadsmission en egen modell av Bostad först.  

Är du fastighetsägare och vill bidra?

Är du fastighetsägare och vill bidra?
Som privat fastighetsägare eller allmännyttigt bostadsbolag kan du göra skillnad och bidra till en mänskligare stad. Du kan bidra med enskilda lägenheter som Stockholms Stadsmission hyr ut i andra hand. Därmed kan människor i akut hemlöshet få chans till eget boende – och samtidigt få ett brett stöd som underlättar för hyresgästen i övergången från hemlöshet till eget boende. Stockholms Stadsmission Bostad först levererar stödtjänsterna kring den boende. Kontakta oss på: pernilla.parding@stadsmissionen.se