Bostad först-modellen

Bostad först utgår ifrån att ett eget boende är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Bostad först-modellen används i flera kommuner. 

Bostaden en fast punkt

Bostad först, eller housing first, kommer ursprungligen från USA, och modellen går ut på att personer i hemlöshet med missbruk och/eller som lider av psykisk ohälsa, först får ett eget boende utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Sedan får personen ett brett och individuellt anpassat rehabiliteringsstöd av till exempel en coach, myndigheter och socialtjänst. 

Tvärtom från boendetrappan

Modellen går tvärt emot den princip som används i Sverige, boendetrappan, som ställer krav på personer i hemlöshet att först bli fria från sitt beroende och sedan få chans till ett boende. Inom Bostad först blir bostaden en fast punkt i tillvaron som gör att det blir enklare att ta tag i andra svårigheter som fysisk och psykisk hälsa, missbruk, börja arbeta med sitt personliga nätverk och få arbete eller sysselsättning.

På samma villkor som andra hyresgäster

Tanken är att deltagaren i Bostad först ska bo på samma premisser som vilken hyresgäst som helst. De boende har samma ansvar som alla andra hyresgäster: betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Dessutom har de en individuell handlingsplan och kontakt med Bostad först-teamet en gång i veckan.

Goda resultat i andra länder

Modellen har även testats i andra länder som Tyskland och Finland. Resultaten har varit goda. I de försök som utvärderats i New York och Hannover har cirka 90 procent av de som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt.

Projekt i samverkan

Sedan 2009 har Stockholms Stadsmission i samverkan med Stockholms stad testat Bostad först-modellen i mindre skala. Projektet har följts av Lunds Universitet. Sedan 2016 driver Stockholms Stad Bostad först i egen regi och Stockholms Stadsmission en egen modell av Bostad först.  

Är du Fastighetsägare och vill hjälpa till?

Du som fastighetsägare har en unik möjlighet att bidra till social hållbarhet. Bostad först är en av flera olika boendelösningar som Stockholms Stadsmission tillhandahåller för att långsiktigt motverka hemlöshet. Tillsammans gör vi Stockholm till en mänskligare stad. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer och om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till:
Tanja Küller, Enhetschef Bobyrån
Tanja.Kuller@stadsmissionen.se
08-684 233 98