Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Johan Karlström ny styrelseordförande i Stockholms Stadsmission

2019-06-19
Vid Stockholms Stadsmissions föreningsstämma den 18 juni valdes Johan Karlström till ny styrelseordförande. Johan Karlström ersätter Per-Olof Söderberg som varit styrelsens ordförande sedan 2015 och ledamot sedan 2013. Vid mötet valdes också Ralph Riber in som ny ledamot samt ny arbetstagarrepresentant Johanna Vallentin.

Johan Karlström har arbetat inom den privata sektorn i många år och bland annat varit vd för Skanska i nästan 10 år. I den rollen har han aktivt verkat för att företag inom näringslivet även ska bidra till att bygga ett bättre samhälle. Johan är styrelseledamot i Sandvik AB, civilingenjör och har en AMP från Harvard Business School.

– Jag ser fram emot att få bli en del av en väletablerad och välgrundad organisation som Stockholms Stadsmission. Jag är också entusiastisk till att bidra till att denna ledstjärna, för tro och hopp om ett mänskligare samhälle, ska fortsätta att göra gott och lysa starkt i en tid som vår, säger Johan Karlström.

Ralph Riber är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bland annat varit vd och koncernchef för Internationella Engelska Skolan.

– Stockholms Stadsmission spelar en mycket viktig roll att hjälpa människor i utsatthet. Jag är tacksam för förtroendet att få ingå i styrelse och bidra till att fortsätta att utveckla verksamhet genom mina erfarenheter från att ha varit ledare för utbildning, vård och omsorgsverksamheter, säger Ralph Riber.

Johanna Valentin är arbetstagarnas ledamot i styrelsen. Johanna har arbetat i Stockholms Stadsmission i flera år och har genom sin roll som utvecklingsledare på Engagemangsenheten stor kännedom om samtliga verksamheter. Johanna har en bakgrund som social entreprenör, är utbildad kaospilot samt har studerat socialpsykologi vid Uppsala universitet.

– Jag ser fram emot att representera oss medarbetare i styrelsearbetet då jag tycker att det är viktigt att vi medarbetare också hörs. Jag tror det kommer bli både spännande och givande, säger Johanna Valentin.

Vid föreningsstämman avtackades Per-Olof Söderberg av ledning och medlemmar.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se