Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions styrelse

Stockholms Stadsmissions styrelse består av minst sex och högst tio ledamöter som väljs av föreningens medlemmar samt en arbetstagarledamot som utses av lokala fackliga representanter för tre år i taget. Ledamöterna uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete och träffas minst sex gånger per år.
Johan Karlström, ordförande i Stockholms Stadsmissions styrelse.
Johan Karlström
Ordförande
Johan har arbetat inom den privata sektorn i många år och bland annat varit VD för Skanska i nästan 10 år. I denna roll har han aktivt verkat för att företag inom näringslivet även ska bidra till att bygga ett bättre samhälle. Johan är styrelseledamot i Sandvik AB, är civilingenjör och har en AMP från Harvard Business School.
André Andersson, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
André Andersson
Vice ordförande
André är advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå sedan 1994. Han leder byråns verksamhetsgrupp för Bank och Finans och är också byråns Global Relationship Partner. André är aktiv vid Stockholm Centre for Commercial Law där han bland annat är styrelseledamot. Han har en jur.kand och en ekonomexamen från Lunds Universitet.
Evin Cetin, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Evin Cetin
Styrelseledamot
Evin är advokat, grundare och delägare av Advokatbyrån Dubio. Hon fokuserar på brottmål, men även asyl- och migrationsrätt samt familjerätt. Evin har en jur.kand.-examen från Uppsala Universitet och har specialiserat sig inom EU-rätt på Maastricht Universitetet. Hon har även arbetat politisk som både politisk sakkunnig och ombudsman.
Linus Almqvist, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Linus Almqvist
Styrelseledamot
Linus har lång erfarenhet av kommunikation, marknadsföring, varumärkesutveckling och sponsring på företag som Barncancerfonden, Vattenfall, SAS, Barilla och Arla. Han har examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och jobbar idag som kommunikationsdirektör på samhällsrådgivaren och teknikkonsulten Ramboll.
Claes Ekström styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Claes Ekström
Styrelseledamot
Claes har lång erfarenhet från näringslivet och civilsamhället. Han har varit verksam inom McKinsey under 23 år och de senaste 10 åren på Altor. Inom civilsamhället har Claes varit engagerad inom flera organisationer, t ex Mentor Sverige samt ordförande för Swedfund, statens utvecklingsbolag för utvecklingsländer. Claes är civilingenjör och civilekonom.
Lotta Ledin Stockholms Stadsmission
Lotta Ledin
Styrelseledamot
Lotta är volontär på Stockholms Stadsmission sedan 2011, där hon har fasta uppdrag på Stadsmissionens Center, Bostället, Crossroads, S:t Paul och volontärdrivna verksamheten Kulturcafét. Tar ibland också korta uppdrag på andra verksamheter när behov finns. Är också en av de volontärer som tar emot studiebesök och informerar om Stockholm Stadsmissions verksamheter.
Lars Oscarsson, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Lars Oscarsson
Styrelseledamot
Lars är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. Lars har en socionomexamen samt filosofie doktorsexamen från Stockholms universitet. Han har flera akademiska uppdrag samt uppdrag för Socialstyrelsen.
Britta Wallgren, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Britta Wallgren
Styrelseledamot
Britta är chef Capio Sverige och sitter även i koncernledningen för Capio AB. Hon har läkarexamen från Karolinska Institutet och specialistutbildning i Anestesi och intensivvård. Britta har även ledarutbildning från Handelshögskolan och Harvard Buisness school executive education.
Ralph Riber, styrelseledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse.
Ralph Riber
Styrelseledamot
Ralph är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bl.a. varit VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. Han var fram till 2010 koncernchef för Ambea med verksamhet inom vård och omsorg i Norge, Sverige och Finland och har också verkat som managementkonsult i Sverige och Spanien. Ralph har en ekonomexamen samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen från Göteborgs universitet.
Johanna Valentin, ledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse.
Johanna Valentin
Arbetstagarledamot
Johanna har arbetat i Stockholms Stadsmission i flera år och har genom sin roll som utvecklingsledare på Engagemangsenheten stor kännedom om samtliga verksamheter. Johanna har en bakgrund som social entreprenör, är utbildad kaospilot samt har studerat socialpsykologi vid Uppsala universitet.