Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions styrelse

Stockholms Stadsmissions styrelse består av minst sex och högst tio ledamöter som väljs av föreningens medlemmar samt en arbetstagarledamot som utses av lokala fackliga representanter för tre år i taget. Ledamöterna uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete och träffas minst sex gånger per år.
Johan Karlström, ordförande i Stockholms Stadsmissions styrelse.
Johan Karlström
Ordförande
Johan har arbetat inom den privata sektorn i många år och bland annat varit VD för Skanska i nästan 10 år. I denna roll har han aktivt verkat för att företag inom näringslivet även ska bidra till att bygga ett bättre samhälle. Johan är styrelseledamot i Sandvik AB, är civilingenjör och har en AMP från Harvard Business School.
André Andersson, vice ordförande Stockholms Stadsmission
André Andersson
Vice ordförande
André är advokat och var delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå under många år. Som senior advisor fortsätter han att arbeta med byråns internationella och akademiska relationer. André är aktiv vid Stockholm Centre for Commercial Law där han bland annat är styrelseledamot. Han har en jur. kand. och en ekonomexamen från Lunds universitet.
Porträttbild på Kicki Aldrin
Kicki Aldrin
Arbetstagarledamot
Kicki har lång erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring både från privata näringslivet och idéburna organisationer. Hon är utbildad marknadsekonom och certifierad Fundraiser från Berghs School of Communication. På Stockholms Stadsmission ansvarar Kicki för insamling från stiftelser och privatgivare som bidrar med stora gåvor.
Linus Almqvist, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Linus Almqvist
Styrelseledamot
Linus har lång erfarenhet av kommunikation, marknadsföring, varumärkesutveckling och sponsring på företag som Barncancerfonden, Vattenfall, SAS, Barilla, Arla, Ramboll och Södra. Han har examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Claes Ekström styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Claes Ekström
Styrelseledamot
Claes har lång erfarenhet från näringslivet och civilsamhället. Han har varit verksam inom McKinsey under många år och de senaste åren på Altor. Inom civilsamhället har Claes varit engagerad inom flera organisationer, t ex Mentor Sverige samt ordförande för Swedfund, statens utvecklingsbolag för utvecklingsländer. Claes är civilingenjör och civilekonom.
Lotta Ledin styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Lotta Ledin
Styrelseledamot
Lotta är volontär på Stockholms Stadsmission sedan 2011 och tar ibland också korta uppdrag på andra verksamheter när behov finns. Lotta är också en av de volontärer som tar emot studiebesök och informerar om Stockholm Stadsmissions verksamheter.
Camilla Lif, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Camilla Lif
Styrelseledamot
Camilla är teolog och kyrkoherde i Katarina församling med lång erfarenhet från olika roller inom kyrkans församlingsarbete. Hon har även yrkeserfarenhet från social omsorg och rehabilitering
Lars Oscarsson, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Lars Oscarsson
Styrelseledamot
Lars är professor emeritus i socialt arbete vid Marie Cederschiölds Högskola. Lars har en socionomexamen samt filosofie doktorsexamen från Stockholms universitet. Han har flera akademiska uppdrag bland annat i statliga forskningsråd och som vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen.
Ralph Riber, styrelseledamot i Stockholms Stadsmissions styrelse.
Ralph Riber
Styrelseledamot
Ralph är styrelseledamot i Fenix Begravning AB. Han har gedigen erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster, har varit vd och koncernchef för Internationella Engelska Skolan samt koncernchef för Ambea med verksamhet inom vård och omsorg i Norge, Sverige samt Finland. Ekonomexamen samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen Göteborgs universitet.
Ariane Rodert, styrelseledamot Stockholms Stadsmission
Ariane Rodert
Styrelseledamot
Ariane är ställföreträdande avdelningschef för avdelningen för kyrkoliv och enhetschef för policydialog vid Svenska kyrkans kyrkokansli. Ariane har lång erfarenhet som sakkunnig i policy- och samhällsfrågor som civilsamhälle, demokrati, social innovation, idéburet företagande och socialpolitik, både nationellt och på EU-nivå. Hon är också Svenska kyrkans ledamot i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) och civilekonom.