Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission mobiliserar för att möta människor på flykt från Ukraina

2022-03-24
Nu mobiliserar Stockholms Stadsmission stora resurser för att möta de behov som en ökad flyktingström från kriget i Ukraina skapar lokalt i Stockholms län. En rad riktade insatser kopplade till råd och stöd, basbehov och boende förbereds nu inom organisationen. Först ut är en boendeförmedling där personer i behov av boende matchas ihop med privatpersoner och fastighetsägare.

- Det är med stor sorg vi tar del av händelserna i Ukraina och det stora mänskliga lidande det skapar. Som idéburen organisation har vi lång och gedigen erfarenhet av att snabbt anpassa våra verksamheter efter akuta behov i samhället, och vi förbereder nu en rad insatser för att kunna stötta de människor som tvingats på flykt och söker sig till Stockholm, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att förmedla och förvalta boendelösningar till personer som lever i social och strukturell hemlöshet. Nu utvidgas verksamheten till att omfatta en matchningstjänst där personer på flykt kopplas ihop med fastighetsägare och privatpersoner som kan erbjuda boende. Syftet är att kunna förmedla trygga boenden till personer i akut behov under deras första tid i Stockholm, där båda parter får kvalificerat stöd under hela processen.

- Den här insatsen är en uppväxling av vår befintliga verksamhet som arbetar med etablerade modeller för olika typer av boendelösningar. Därför kan vi vara snabba och samtidigt skapa hög kvalitet där båda parter kan få stöd av oss som en trygg mellanhand. Vi erbjuder inte bara någonstans att bo, utan det viktigaste runt omkring: boendestöd samt möjlighet att stödja integration utifrån våra övriga verksamheter, till exempel genom juridisk rådgivning och stöd i kontakt med myndigheter.

Stockholms Stadsmission bedömer att behoven runtom i Stockholm kommer att öka utifrån det stora antalet människor på flykt som väntas söka sig till länet under de kommande månaderna. För att snabbt kunna göra insatser där behovet är som störst, läggs just nu stor vikt vid omvärldsbevakning och kartläggning.

- Som idéburen organisation är det vår plikt att kraftsamla nu och vi gör det med upparbetad erfarenhet i ryggen. Vårt uppdrag är att finnas till där behoven är som störst. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa oss en bild av vilka behov som finns, för att vi snabbt ska kunna utforma insatser där vi kan göra som störst nytta allt eftersom situationen utvecklar sig under våren. Just nu bedömer vi att det kommer handla om boende, råd-, och rättighetsarbete och basbehov, säger Åsa Paborn.

Utöver de riktade insatser som görs utifrån behov, så höjs även beredskapen för att ta emot personer som tvingats fly på grund av kriget inom Stockholms Stadsmissions ordinarie verksamheter.

Uppväxlingen av verksamheten är möjlig tack vare privatpersoners engagemang, partnerskap med Afa Fastigheter, och pro bono-samarbeten med en rad fastighetsägare: Alecta Fastigheter, Sterner Stenhus och Sehlhall Fastigheter. Stockholms Stadsmission för dialog med flera andra fastighetsägare och uppmuntrar fler att höra av sig. 

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se