Deltagarhälsa

Det är vi som är deltagarhälsoteamet (DHT) här på Stockholms Stadsmissions folkhögskola. Välkommen att kontakta oss om du har funderingar på studierna, livet och framtiden!

Micaela, André och Per

Hej, vi är socialpedagoger på skolan. Vi kan vara till hjälp genom motiverande samtal, stöd i klassrummet och på rasterna. Vårt mål är att alla deltagare ska känna sig trygga på skolan och få bra förutsättningar för att uppnå sina mål.

Zandra

Jag heter Zandra och arbetar som specialpedagog. Till mig kan du komma för samtal och stöd om du har frågor eller funderingar kring din studiesituation. Ibland uppstår studiesvårigheter och då kan vi tillsammans försöka hjälpas åt med att hitta olika sätt som kan underlätta din studiesituation. Jag samarbetar med skolans lärare och rektor för att vår studiemiljö ska vara så tillgänglig och inkluderande som möjligt. 

Charlotte

Av mig som stödpedagog kan du som deltagare få hjälp med struktur av tex skrivuppgifter, planering och motivation. Jag hjälper också till att ordna med hjälpmedel (stödverktyg). Jag samarbetar nära din mentor och övriga lärare.

Micaela Linde
Socialpedagog
micaela.linde [at] stadsmissionen.se
Per Buténas
Socialpedagog
per.butenas [at] stadsmissionen.se
Zandra Frendby
Specialpedagog
zandra.frendby [at] stadsmissionen.se
Charlotte Hellström
Stödpedagog
charlotte.hellstrom [at] stadsmissionen.se
André Jönsson
Socialpedagog
andre.jonsson [at] stadsmissionen.se