Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Första spadtaget för socialt hållbart hyreshus

2023-03-09
Den 1 mars 2023 påbörjades bygget av Stockholms Stadsmissions hyreshus i Farsta Strand, som planeras vara inflyttningsklart under våren 2024. Satsningen är ett av de sätt vi arbetar med att bryta alla former av hemlöshet.

Hemlöshetens många ansikten

Stockholms Stadsmissions uppdrag är att kontinuerligt anpassa vårt stöd utifrån de behov vi möter, och utifrån beprövade metoder. Hemlösheten i Sverige har utvecklats från att i första hand omfatta människor med bakomliggande social problematik, så kallad social hemlöshet, till att på senare år också omfatta personer utan social problematik men som riskerar hemlöshet eller som befinner sig i en hemlöshetssituation på grund av ekonomiska orsaker, så kallad strukturell hemlöshet. Vi möter allt fler människor som lever i otrygga boendesituationer. Idag upplever allt från unga, till barnfamiljer och äldre stora svårigheter med att få en permanent bostad. 

För att komplettera våra insatser till människor som befinner sig i social hemlöshet, där vi bland annat driver öppna dagverksamheter, akutboenden och framgångsrikt arbetar med modellen Bostad först, har Stockholms Stadsmission även utvecklat programmet Socialt hållbara bostäder. Programmet syftar till att tillgängliggöra trygga och överkomligt prissatta bostäder till människor som antingen riskerar, eller redan lever i, strukturell hemlöshet. 

Modell för socialt hållbar bostadsförsörjning

Inom ramen för programmet ryms flera projekt. Däribland att utveckla vårt befintliga lägenhetsbestånd, undersöka möjligheter till att ställa om fastigheter och få tillgång till inflyttningsbara hus. Här ingår även bygget av det socialt hållbara hyreshuset i Farsta strand.   

Hyreshuset kommer att bestå av 41 överkomligt prissatta hyreslägenheter för både ensamhushåll och familjer, som förmedlas av Stockholms Stadsmissions bobyrå. Ambitionen med projektet är att fler individer ska få trygga och varaktiga bostäder. Att ha en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott och tryggt liv. Genom hyreshuset kommer vi även skapa en socialt och ekonomiskt hållbar modell som andra fastighetsaktörer kan ta efter – för att bidra till en mänskligare bostadsmarknad. Huset planeras vara färdigt för inflytt under våren 2024. 

Bygget är möjligt genom en nära samverkan mellan Stockholms Stadsmission och Wästbygg, Kod Arkitekter och FB Bostad.