Konsten att leva

Johan Rindevall, chef Matmissionen
2023-04-28
Under 2023 expanderar Matmissionen med fem nya butiker runtom i landet. Matmissionens chef Johan Rindevall blickar tillbaka på året som gått och reflekterar över dubbelheten i att kunna växla upp för att möta ett ökande behov när det är ett resultat av en växande ekonomisk utsatthet i samhället. 

I våra Matmissionen-butiker möter vi dagligen människor som på olika sätt kämpar med att få vardagen att gå ihop och inte minst med att få hushållsekonomin att räcka till det allra nödvändigaste. Det är utmanande på många sätt och initiativ som Matmissionen gör verklig skillnad för den som lever på försörjningsstöd.

Den vanligaste frågan jag får från media eller personer som gör studiebesök hos oss är ”vem handlar på Matmissionen?”. Det enkla svaret är att det är personer som lever på eller under Försäkringskassans nivå för försörjningsstöd och att kundgruppen har varit ungefär samma över tid, även med ökningarna vi sett under 2022. Ett annat svar, som förvånar många, är att var och en av oss troligtvis har någon eller några i vår bekantskapskrets som säkerligen uppfyller villkoren för ett medlemskap hos oss på Matmissionen. Den ekonomiska utsattheten syns inte alltid och är svår att upptäcka – men helt klart drabbar den långt många fler.

När vi undersöker möjligheten att öppna nya butiker i ett område analyserar vi alltid den offentliga statistiken avseende relativ fattigdom, där nära 15 procent av Sveriges befolkning befinner sig. Bakom det statistiska underlaget finns bland annat vartannat barn som är född i ett annat land och var tredje ensamstående mamma i dagens Sverige. Statistik som naturligtvis återspeglar våra kundgrupper/medlemmar och där den tredje vanligaste gruppen är ålders- och sjukpensionärer.

Trots att våra medlemmar i vissa fall har hela två timmars enkel resväg till någon av våra butiker planerar de in besök hos oss varje eller varannan vecka. De kommer till oss i hopp om att kunna köpa något annat än de billigaste halvfabrikaten, att kunna bjuda sina barn på frukt eller att äntligen få råd med fika till barnbarnen. Under 90-talet när vi senast upplevde hög inflation var andelen svenskar som levde i relativ fattigdom hälften av vad den är idag. Att vi alla märker de kraftigt stigande priserna är inte längre en nyhet och när ekonomin blir kännbar för allt fler, ja då hamnar naturligtvis frågan längre upp på den politiska agendan. Fler pratar om ekonomisk utsatthet – fler drabbas – att ha svårt att få ekonomin att gå ihop är inte längre lika stigmatiserat.

Om jag nu ska försöka mig på att sammanfatta det gångna året vill jag lyfta det mod som genomsyrar Matmissionen. Mod i form av medlemmar som vill berätta om sin situation och därigenom uppmärksamma samhället om den ekonomiska utsatthet som många drabbas av. Men också det mod som våra samarbetspartner i branschen står för – att de mitt under pandemin bestämde sig för att gå in i ett samarbete med en visserligen erfaren, men i sammanhanget liten ideell aktör på dagligvarumarknaden – Matmissionen. Vi hade då, och har fortfarande, ett samförstånd kring att matfattigdom och matsvinn är något som vi tillsammans vill samarbete kring för att bekämpa och allra helst utrota.

Därför är det med stolthet, glädje och viss lättnad jag ser tillbaka på 2022. Tillsammans med dagligvarubranschen har vi kunnat möta ett ökande behov genom att mer än dubblera vår verksamhet och tillsammans med våra medlemmar har vi bidragit till att konkretisera och uppmärksamma begreppet matfattigdom. Det är en konst att leva, men förhoppningsvis har Matmissionen bidragit till att göra livet lite, lite lättare.

Johan Rindevall
chef Matmissionen, Stockholms Stadsmission