Frågor och svar ekonomisk ansökan och bidrag för äldre och tandvård

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ansökan och bidrag för äldre, tandvård och konvalescentvård.

Vem får ansöka om bidrag, för vad och när?

Du som bor i Stockholms län kan ansöka om bidrag för tandvård eller konvalescentvård. För tandvård och konvalescentvård kan du beviljas bidrag en gång per år. För aktuella ansökningsperioder klicka här.

Du som bor i Stockholms län och är 61 år eller äldre kan, förutom bidrag för tandvård och konvalescentvård, också ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag. För allmänt ekonomiskt bidrag kan du beviljas bidrag två gånger per år. För aktuella ansökningsperioder klicka här.

Observera att om du äger en bostadsrätt eller en villa kan du inte få ekonomiskt stöd från oss.

När ska jag söka?

Ansökan inklusive underlag ska skickas in när ansökningsperioden är öppen (vi ber er notera att inte skicka in ansökningar övriga tider).

 • Allmänt ekonomiskt bidrag
  Du som är 61 år eller äldre kan söka om allmänt ekonomiskt bidrag. Det finns ingen öppen ansökningsperiod för närvarande.
 • Tandvård och konvalescentvård
  Årets första ansökningsperiod löpte ut den 31 mars och ny ansökningsperiod är i nuläget inte fastställd.

Du får svar från oss ca. fyra veckor från det att vi fått in din ansökan. Notera att det är viktigt att du skickar in alla underlag vi ber om. Om vi får in en ofullständig ansökan kommer vi att begära in kompletteringsunderlag till ansökan, vilket innebär att handläggningstiden blir betydligt längre.

Vad kan jag inte få bidrag för?

 • advokatkostnader
 • möbler
 • tv-apparater
 • hushållsmaskiner
 • resor

När får jag svar på min ansökan?

Du får svar från oss per post inom fyra veckor från det att vi har fått din ansökan.
För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev. Du får svar på din fråga inom fyra veckor.

Notera att det är viktigt att du skickar in alla underlag som vi ber om, annars kan vi inte fatta beslut i ärendet. Om ansökan är ofullständig kommer vi att begära in kompletteringsunderlag till ansökan.

Hur betalas mitt ekonomiska stöd ut?

Om du är 61 år eller äldre och får allmänt ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas ut till ditt bankkonto eller som utbetalningskort. Om du inte har svenskt personnummer eller bankkonto så kan du i ansökan skriva namn och bankkonto till någon du litar på och som vi kan sätta in pengarna till istället.

Bidrag för tandvård betalas ut till tandläkaren när du eller din tandläkare skickar faktura till oss. 

Vad är ett familjebevis?

Familjebevis är en typ av personbevis som visar vem du är och vilka som tillhör din familj. Om du har elektroniskt bank-id kan du begära ut ditt familjebevis från Skatteverket här. Observera att familjebeviset skickas till din folkbokföringsadress eller till särskild postadress.

Vad gör jag om jag kan inte begära ut ett familjebevis?

För att kunna bevilja dig ekonomiskt stöd måste vi kunna kontrollera vem du är och att du är ekonomiskt behövande. Kan du inte begära ut ett familjebevis för att du till exempel inte är folkbokförd i Sverige och saknar ett svenskt personnummer, kan du skicka in t.ex. kopior på födelsebevis, ID-handling eller LMA-kort för samtliga familjemedlemmar.

Är du aktiv deltagare på Stockholms Stadsmission kan du även vända dig till ett ombud för att få hjälp att skriva ett intyg som styrker att du är ekonomiskt behövande men saknar möjligheten att få fram de underlag som vi efterfrågar. Är du inte aktiv deltagare på Stockholms Stadsmission kan du skicka in ett intyg från en representant från en annan organisation, exempelvis Svenska kyrkan, Rädda barnen eller dylikt.

Vad är utdrag ur beskattningsregistret?

Utdrag ur beskattningsregistret är en handling som du kan begära ut på Skatteverket som visar dina skatteuppgifter. Har du elektroniskt bank-id kan du begära ut det direkt här (välj “beslutade skatteuppgifter” och logga in med bank-id). Du kan också ta kontakt med Skatteverket via telefon och få utdraget hemskickat till din folkbokföringsadress.
Observera att vi behöver få in utdraget från samtliga familjemedlemmar över 18 år (eventuellt make/maka/sambo och barn över 18 år).

Vad gör jag om jag kan inte begära ut utdrag ur beskattningsregistret?

Om du har LMA-ersättning kan du lämna in ett kontoutdrag från ICA-banken eller ditt senaste beslut om utbetalning av LMA-ersättning från Migrationsverket.

Är du aktiv deltagare på Stockholms Stadsmission kan du även vända dig till ett ombud för att få hjälp att skriva ett intyg som styrker att du är ekonomiskt behövande och har barn, men saknar möjligheten att få fram de underlag som vi efterfrågar.

Är du inte aktiv deltagare på Stockholms Stadsmission kan du skicka in ett intyg från en representant från en annan organisation, t.ex. Svenska kyrkan eller Rädda barnen.

Vad är bankengagemang?

Bankengagemang och kontoöversikt är en handling från banken som visar alla dina konton och om du har sparande i form av till exempel fonder, pension eller aktier. Ta kontakt med din bank för att få reda på hur du lättast gör för att få fram bankengagemang och kontoöversikt.
Observera att vi behöver få in utdraget från samtliga familjemedlemmar över 18 år (eventuell make/maka/sambo och barn över 18 år).

Kan jag komplettera min ansökan efter jag skickat in den?

Ja. Saknar vi något i din ansökan för att kunna bedöma den så kommer vi att skicka ett brev till dig senast fyra veckor efter att vi har fått din ansökan. I svarsbrevet står vilken handling som saknas och som vi behöver för att du ska kunna få bidrag.