Mötesplats Mariatorget vann pris för ombyggnation

ROT-priset 2023
2023-05-12
Fredagen den 12 maj vann ombyggnationen av Mötesplats Mariatorget Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023.

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen. Ur motiveringen: 

"Vår förhoppning är att projektet kan inspirera till en framtida förädling av våra kyrkorum. Där även nya aktörer kan bidra till att skapa samhällsnytta."

Vi är stolta över att ROT-priset tilldelats ombyggnationen av S:t Paulskyrkan, som syftat till att bevara det unika och vackra hos en kulturminnesmärkt byggnad och samtidigt anpassa dess utformning efter våra besökares behov. Vår vision om att skapa en mötesplats för alla har kunnat förverkligas genom att gott och nära samarbete med Spridd och M3 Bygg, säger Åsa Paborn direktor Stockholms Stadsmission.

  • Byggherre/fastighetsägare: Stockholms Stadsmission
  • Byggentreprenör: M3 bygg 
  • Arkitekt: Spridd