Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så bidrar du till det lokala kretsloppet

Insamlingskorgar lagret Stockholms Stadsmission
Varje år slänger vi närmare ett halvt ton avfall per person. Men mycket av det vi slänger kan tas tillvara och användas på nytt. Här får du tips på hur du kan bidra till det lokala kretsloppet genom återanvändning och återbruk.

1. Skänk kläder och prylar 

Tänk till innan du kastar fungerande prylar och kläder

Genom att byta, låna till grannar och vänner eller skänka till second hand kan någon annan få glädje av dina prylar samtidigt som du minskar din miljöpåverkan. Ett plagg eller en pryl som köps på second hand betyder en sak mindre att tillverka. 

Under ett år köper vi i Sverige 13 kilo textil och slänger 8 kilo. 2017 lämnade privatpersoner och företag in cirka 2 600 ton prylar och textilier till våra second hand-butiker. Av de insamlade sakerna säljs det mesta vidare i butikerna. En del går till människor i våra sociala verksamheter. Textilierna kan också bli till nya plagg som tillverkas lokalt av vårt eget mode- och designmärke Remake Stockholms Stadsmission. 

2. Alternativ till konsumtion – hyr, låna eller köp begagnat

Fundera över om du måste köpa nytt

Innan du köper en pryl kan du fundera på om du måste äga den själv. Ju mer sammansatt en vara är av olika råvaror – metall, plast, textil – desto större blir miljövinsten av att hyra, låna eller köpa den begagnad. Som exempelvis en borrmaskin. I Second hand-butiker kan du köpa begagnat och hos Remake kan du både hyra och köpa hållbart mode. 

3. Låt maten hamna i magen istället för i soporna

Gör en miljöinsats genom att ta tillvara ätbar mat

Totalt slänger vi cirka 70 kilo matavfall per person och år, men nästan en tredjedel av det är inte dåligt utan hade istället kunnat ätas upp, enligt SCB. Hushållen slänger mest ätbart matavfall, 19 kilo, per år. Stirra dig inte blind på bäst före-datumet utan lukta och smaka för att inte slänga fullt ätbar mat i soporna.

Stockholms Stadsmissions Matmission tar hand om livsmedelsbranschens matavfall. Maten går till bland annat sociala verksamheter för människor i hemlöshet och till vår sociala matbutik Matmissionen som är för alla men med särskilt rabatterat pris till människor med svag ekonomi. 

Du bidrar även till jobb för fler lokalt

När du skänker saker, handlar i våra butiker eller äter på våra restauranger gör du även en social insats. Det främsta målet med vår försäljning är nämligen att få fler människor att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning. 

Tack för att du bidrar till det lokala kretsloppet för människa och miljö!