Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mannheimer Swartling

Advokatbyrån Mannheimer Swartling delar Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle och bidrar med kostnadsfri juridisk rådgivning.

Vi delar Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle. Vi är också övertygade om att vår största möjlighet att bidra till en positiv samhällsutveckling är att göra det vi kan bäst – juridisk rådgivning. 
 
När vi talar om vårt hållbarhetsarbete gör vi det gärna med hänvisning till tre integrerade områden:  i rådgivningen, internt och i samhället. Vi vill påverka vår omvärld i en positiv riktning, både på det lokala och globala planet.

Därför bidrar vi med insatser som kostnadsfri juridisk rådgivning, volontärarbete och donationer för att stötta Stockholms Stadsmissions viktiga arbete.