Frågor och svar om testamentsgåvor

FAQ från Pixabay.
Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna om testamentering.

Vad händer om jag inte skriver ett testamente?

Enligt arvslagen ärver i första hand barn och barnbarn, i andra hand går arvet till föräldrar. Finns de inte kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Saknas närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden.

När behöver jag skriva ett testamente?

Vill du inte att ditt arv ska fördelas enligt arvsordningen måste du skriva ett testamente. Till exempel om du vill att arv ska tillfalla din sambo, dina foster-/styvbarn eller någon annan som inte är arvsberättigad. Det kan vara en vän, avlägsen släkting eller en organisation som Stockholms Stadsmission.

Hur kan arvet fördelas?

Du kan fördela arvet precis som du vill. Till exempel vem som ska 
få ärva en fastighet, aktier eller andra tillgångar. Däremot har bröst­arvingar, det vill säga barn och/eller barnbarn alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten.

Vem tar hand om allt när jag är borta?

Har du inga efterlevande, eller vill du inte att de ska belastas med allt arbete efter din bortgång, kan du utse en testamentsexekutor, till exempel en oberoende jurist. Skänker du hela ditt arv till Stockholms Stadsmission kan vi även ta på oss ansvaret som exekutor. Det innebär att vi ombesörjer allt från bouppteckning, försäljning, städning, avveckling av dödsbo och genomförande av begravning.

Kan jag ändra det testamente jag skrivit?

Du kan när du vill annullera ditt testamente och skriva ett nytt.

Kan jag testamentera fastigheter och värdepapper till  Stockholms Stadsmission?

Det går utmärkt och innebär dessutom vissa skattefördelar eftersom vi som ideell organisation är befriade från kapitalvinstskatt. Det gör att vi får hela beloppet utan skatteavdrag vid en försäljning av en fastighet eller bostadsrätt vilket gör din gåva mer värd. Samma sak gäller för värdepapper. Däremot är det viktigt att du inte skriver att dina tillgångar ska säljas och att vinsten ska tillfalla vår organisation. I det fallet belastas dödsboet med vinstskatt.

Hur ska jag förvara mitt testamente?

Testamentet är en värdehandling och bör därför förvaras på ett säkert sätt, till exempel i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. Gör gärna en kopia som du förvarar hemma och ge dessutom anvisningar om var ditt bevittnade originaltestamente finns. Utser du Stockholms Stadsmission till exekutor, tar vi gärna emot testamentet.

Vad händer med mitt testamente när jag dör?

När någon dör lämnar den personen efter. sig ett dödsbo som består av den avlidnes alla tillgångar och skulder. Närstående som partner och arvingar, i juridisk mening dödsbodelägare, ska ges möjlighet att ta del av testamentet och ge sitt godkännande. I det fall de har invändningar mot testamentet ska de bestrida det inom sex månader.

Hur får Stockholms Stadsmission kännedom om testamentet? 

Vill du att vi ska känna till testamentet får du gärna skicka en kopia till oss, gärna med information om var originalet finns. Det är också bra att du informerar familj eller efterlevande om att ett testamente finns.

Har du frågor om testamentsgåvor?
Ansvarig testamentes- och stiftelseärenden, jurist
jakob.aperia [at] stadsmissionen.se