Dagligvarubranschen och Stockholms Stadsmission ska rädda upp till 3000 ton mat per år

2021-09-27
Stockholms Stadsmission och dagligvarubranschen kraftsamlar för att öppna ytterligare tre sociala matbutiker i Stockholmsområdet inom ett år.

Matmissionen är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker. Det drivs sedan tidigare två Matmissionen-butiker i Stockholmsområdet. Genom ett nytt samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) ska tre nya butiker öppna. 

– Vi möter dagligen människor som är beroende av att kunna handla mat till ett lägre pris för att få sin ekonomi att gå runt. Genom ytterligare tre butiker motverkar vi matfattigdom och hjälper fler människor i utsatthet – samtidigt som vi tar hand om en radikalt större mängd livsmedel som annars riskerar att bli svinn och ger fler möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen, Stockholms Stadsmission.

Miljömässig och social hållbarhet

Genom Matmissionen får människor i ekonomisk utsatthet möjlighet att handla livsmedel till kraftigt rabatterade priser, en tredjedel av ordinarie butikspris. Produkterna, som annars hade riskerat att bli svinn, doneras primärt från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrin lager och online-handel. De tre nya butikerna kan rädda upp till 3 000 ton produkter per år som annars riskerat att bli svinn. Detta motsvarar ett klimatavtryck på 4 700 ton CO2.

Ytterligare 6 000 medlemmar förväntas få tillgång till Matmissionen – och 45 nya platser för arbetsträning samt upp till 21 nya arbetstillfällen skapas. Det motsvarar minst en fördubbling av verksamhetens kapacitet idag. Målsättningen är att den första butiken ska öppna innan årsskiftet och resterande två innan juli 2022.

Svensk Dagligvaruhandel stöttar expansionen finansiellt och DLF stöttar genom att tillgängliggöra Matmissionen med ett order- och beställningssystem – som ska göra det enklare för dagligvarubranschens företag att donera produkter som annars riskerat att bli svinn.

– Dagligvaruhandeln arbetar sedan tidigare intensivt och fokuserat med att reducera matsvinnet på olika sätt, det är en viktig fråga för våra medlemmar. Donation är ett av flera sätt och med tre nya butiker förbättras dagligvaruhandelsaktörernas möjligheter att reducera svinnet ytterligare, säger Karin Brynell vd på Svensk Dagligvaruhandel.

– Samarbetet med Stockholms Stadsmission är i linje med DLF:s uppdrag att skapa förutsättningar för en hållbar dagligvaruindustri. Att reducera svinn är en högt prioriterad fråga för våra medlemmar och samarbetet skapar ytterligare avsättningsmöjligheter som bidrar till minskat svinn samtidigt som vi bidrar till att motverka matfattigdom, säger Jörgen Friman vd DLF.