Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp

Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp utses av direktor och är operativt ansvarig för verksamheten.
Åsa Paborn direktor
Åsa Paborn
Direktor
Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.
Harald Abelin, advisor
Harald Abelin
Advisor
Harald Abelin är civilingenjör. Han har arbetat inom offentlig hälso- och sjukvård under många år men har också en gedigen erfarenhet av utveckling av andra typer av kunskapsintensiva företag, bl.a. inom IT-sektorn. Han har genom sitt arbete med ledarutveckling skapat en plattform för att coacha ledare/chefer.
Porträtt Ylva Andrén, områdeschef Sociala företag
Ylva Andrén
Områdeschef Sociala företag
Ylva Andrén har examen inom organisation och ledarskap. Hon har bred erfarenhet av både operativt samt strategiskt arbete, främst inom privat sektor.
Filip Goldmann, Chef Marknad
Filip Goldmann
Chef Marknad
Filip Goldmann är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har i tidigare roller arbetat med investeringar i socialt entreprenörskap och social omsorg. Med en bakgrund som managementkonsult har han också bred erfarenhet av strategi och affärsutveckling inom både näringsliv och offentlig sektor.
Stina Kelly von Essen, utvecklingschef.
Stina Kelly von Essen
Utvecklingschef
Stina Kelly von Essen är socionom och har erfarenhet både från privata och offentliga utförare av socila omsorg. Stina har tidigare arbetat som utvecklingschef på Försäkringskassan och som sektionschef på Huddinge kommun med ansvar för bl.a. socialpsykiatri, boendestöd, daglig verksamhet och gruppbostäder. Hon har också varit regionchef på ett privat företag med ansvar för grupp- och servicebostäder.
Porträtt Marie Olofsson, administrativ chef
Marie Olofsson
Administrativ chef
Marie Olofsson är civilekonom och har lång erfarenhet av att leda stödfunktioner, särskilt Ekonomi och HR. Hon har arbetat inom flera olika branscher, bl.a. med fastighets- och IT-frågor i konsultföretag och kommun.
Maria von Sydow chef kommunikation Stockholms Stadsmission
Maria von Sydow
Chef Kommunikation
Maria von Sydow har i huvudsak sina utbildningar från Berghs School of Communication samt Poppius Journalistskola och har lång erfarenhet av arbete med kommunikation, PR, press och opinionsbildande arbete. Maria sitter även i Famnas arbetsgrupp för Kommunikationsutveckling.
Jonas Wihlstrand, Områdeschef Social omsorg
Jonas Wihlstrand
Områdeschef Social omsorg
Jonas Wihlstrand är teolog/beteendevetare och har lång erfarenhet av strategiska roller inom idéburen och offentlig sektor. Jonas har tidigare arbetat på bland annat Göteborgs Stadsmission som utvecklingsledare och har haft politiska förtroendeuppdrag på både regional och kommunal nivå. Jonas sitter i Famnas styrelse, riksorganisationen för idéburen välfärd.