Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stina Kelly von Essen utsedd till ny socialchef Stockholms Stadsmission

Stina Kelly von Essen är ny socialchef/områdeschef för social omsorg inom Stockholms Stadsmission. Foto: Robin Benigh
2020-12-15
Stina Kelly von Essen är ny socialchef/områdeschef för social omsorg inom Stockholms Stadsmission.

Stina rekryterades till Stockholms Stadsmission redan hösten 2019, då i en roll som utvecklingschef för enheten Verksamhetsutveckling och projekt, men har sedan i september varit tillförordnad socialchef/områdeschef. Stina har en bakgrund bland annat som utvecklingschef Barn och familj på Försäkringskassan och sektionschef på Huddinge kommun med ansvar för socialpsykiatri, boendestöd, daglig verksamhet, gruppbostäder, assistans med mera. Hon har också varit regionchef på Olivia Omsorg med ansvar för grupp- och servicebostäder. Stina ingår i Stockholms Stadsmissions ledningsgrupp.