Rapporter

Här publiceras de rapporter vi tar fram inom Stockholms Stadsmission och tillsammans med Sveriges Stadsmissioner. Hemlöshetsrapporten 2024 publiceras den 24 januari.

Rapporter om hemlöshet

Rapporter om barn och unga

Övriga rapporter