Villkor för antagning

Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

ANSÖKNINGSFORMULÄR TILL KURSERNA HITTAR DU HÄR 

För alla våra kurser gäller att:

  • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar. Är du mellan 16 - 17 år, så kan du studera hos oss med hjälp av din hemkommun. Kontakta gärna vår Specialpedagog Zandra direkt gällande detta, zandra.frendby [at] stadsmissionensfhsk.se
  • Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se nedan vad som gäller för respektive kurs). 
  • I samband med intervjun bedömer skolan om du kan tillgodogöra dig kursen.
  • Drogförbud gäller för alla sökande till Stadsmissionens folkhögskola. Du ska ha varit drogfri i minst ett år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger. 
  • Ansökningar behandlas löpande. Ansökningar behovsprövas utifrån flera faktorer, exempelvis den sökandes studiebakgrund, tidigare erfarenheter och motivation.

Vad krävs för studera på Allmän kurs grundskolenivå? 

Kursen vänder sig till dig som saknar grundskolebehörighet. Du som har kommit till Sverige i vuxen ålder bör vara färdig med SFI-D. 

Vad krävs för studera på Allmän kurs, årskurs 1?

Godkänd svensk grundskolebehörighet från Komvux, folkhögskola, grundskola. 

Vad krävs för studera på Allmän kurs, årskurs 2?

Godkänd svensk grundskolebehörighet från Komvux, folkhögskola, grundskola och påbörjade gymnasiestudier. Ett år eller cirka 800 poäng, eller grundskola och minst två års heltidsarbete. 

Vad krävs för studera på Allmän kurs, årskurs 3?

Två års studier på gymnasium eller 1600 poäng. 

Vad krävs för studera på Allmän kurs distans?

Årskurs 1: Godkänd svensk grundskolebehörighet från Komvux, folkhögskola, grundskola.  
Årskurs 2: Godkänd svensk grundskolebehörighet från Komvux, folkhögskola, grundskola och påbörjade gymnasiestudier. Ett år eller cirka 800 poäng, eller grundskola och minst två års heltidsarbete. 
Årskurs 3: Två års studier på gymnasium eller 1600 poäng. 

Vad krävs för studera på Svenska med inriktning restaurang?

Du bör vara på SFI-nivå C för att klara denna kurs. Du behöver även klara tungt och stressigt arbete i storkök. Kursen riktar sig till kvinnor. Kursen är ett år. 

Skriv för att nå ut, distanskurs på halvfart

Du ska ha fullgjord gymnasieutbildning. Inga övriga förkunskaper behövs.

Om en kurs ställs in

En kurs kan ställas in på att för få har sökt eller accepterat sin plats på kursen eller på att något oförutsett händer. Om en kurs ställs in får du naturligtvis information om detta (via e-post eller brev).