Bostad först – Stockholms Stadsmission

Person öppnar dörren-Bostad först
Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder personer i långvarig hemlöshet ett boende med stöd i egen lägenhet. Placering sker via socialtjänsten.

Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet.

Bostad först ger ett brett stöd

Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder en paketlösning, som innehåller ett brett stöd till den boende för att kunna förändra sitt liv. Privata hyresvärdar erbjuder lägenheter, via Stockholms Stadsmissions Bobyrån, runt om i Stockholms län och målet med boendet är att deltagaren på sikt ska ta över hyreskontraktet själv.

För dig som lever i hemlöshet

För att få möjlighet till ett boende genom Stockholms Stadsmissions Bostad först behöver du ha kontakt med socialtjänsten, eftersom det är socialtjänsten som beslutar om insatsen. Om du inte vet hur du ska gå till väga eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta Bobyrån på 08-684 231 65 eller bobyran [at] stadsmissionen.se (bobyran[at]stadsmissionen[dot]se)

För dig som arbetar på socialtjänsten

Är du intresserad av att placera på Bostad först eller vill veta mer är du välkommen att kontakta arbetslagsledare Linn Sommar på 08-684 231 74 eller bostad.forst [at] stadsmissionen.se (linn[dot]sommar[at]stadsmissionen[dot]se)

Linn Sommar
Placeringsansvarig Bostad Först
linn.sommar [at] stadsmissionen.se
Porträtt på Tanja Küller, Bobyrån.

Är du hyresvärd eller fastighetsägare och vill veta mer?

Som hyresvärd och fastighetsägare har du en en unik möjlighet att bidra till social hållbarhet. Bostad först är en av flera olika boendelösningar som Stockholms Stadsmission tillhandahåller för att långsiktigt motverka hemlöshet. Tillsammans gör vi Stockholm till en mänskligare stad. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer och om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till:
Tanja Küller, Enhetschef Bobyrån
tanja.kuller@stadsmissionen.se
08-684 233 98