Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostad först – Stockholms Stadsmission

Person öppnar dörren-Bostad först
Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder personer i hemlöshet ett boende i egen lägenhet som kombinerar eget ansvar med stöd i form av coaching. Placering sker via socialtjänsten.

Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera. 

Bostad först ger ett brett stöd

Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder en paketlösning, som innehåller ett brett stöd till deltagaren för att kunna förändra sitt liv. Privata hyresvärdar erbjuder lägenheter, via Stockholms Stadsmissions Bobyrån, runt om i Stockholms län och målet med boendet är att deltagaren på sikt ska ta över hyreskontraktet själv.

Så hanteras boendet 

  • Egen lägenhet där Stockholms Stadsmission sköter kontakt och relation med hyresvärden. 
  • Deltagaren kan ansöka om eget kontrakt efter 12 månader utan anmärkning och efter att ha skött betalning själv direkt till hyresvärden i sex månader utan anmärkning.
  • Bobyrån administrerar lägenheterna och har en öppen kundservicetelefon för socialtjänst och fastighetsägare.

Detta ingår i stödpaketet: 

  • Kvalitativt stöd till deltagaren med erfarna och välutbildade coacher som kan målgruppen och socialtjänsten. 
  • Coacherna stödjer deltagaren via motiverande och reflekterande samtal. Stödet omfattar även kontakt med myndigheter och praktiska frågor som att visa hur återvinning och tvättstuga fungerar. Vi länkar till sysselsättning och arbetar med deltagarmedverkan.
  • Beredskap dygnet runt via beredskapstelefon där kompetenta socialarbetare finns för rådgivning till våra deltagare. 
  • Vid behov kan Stockholms Stadsmissions mobila stödteam, Nattjouren, bistå med insats även utanför kontorstid, exempelvis på kvällar och helger.
  • Tillgång till ett serviceteam som kan utföra enklare sysslor för deltagarna kopplat till boendet som till exempel hjälp med att sätta upp en hylla.  

För dig som lever i hemlöshet

För att få möjlighet till ett boende genom Stockholms Stadsmissions Bostad först behöver du ha kontakt med socialtjänsten eftersom det är socialtjänsten som beslutar om insatsen. Om du inte vet hur du ska gå tillväga eller har allmänna frågor om Bostad först, är du välkommen att ringa enhetschef shara.sammelin [at] stadsmissionen.se (Shara Sammelin) på 08-68 42 3159.

Det viktigaste kriteriet för att delta i Stadsmissionens Bostad Först är att det finns en vilja att förändra sitt liv och att man vill ta emot stöd.

För dig som arbetar på socialtjänsten

Är du intresserad av att placera på Bostad först eller vill veta mer är du välkommen att ringa enhetschef Shara.Sammelin [at] stadsmissionen.se (Shara Sammelin) på 08-68 42 3159.

Stockholms stad har en egen Bostad först

Stockholms stad har en Bostad först-verksamhet i egen regi, bor du i någon av Stockholms stadsdelar ska du vända till socialtjänsten i din stadsdel.

Är du hyresvärd eller fastighetsägare och vill veta mer?

Om du är intresserad av att bidra som fastighetsägare, tveka inte att kontakta vår kundservice bobyran [at] stadsmissionen.se eller verksamhetschef pernilla.parding [at] stadsmissionen.se (Pernilla Parding).

Shara Sammelin
Enhetschef
shara.sammelin [at] stadsmissionen.se
Pernilla Parding
Verksamhetsområdeschef
pernilla.parding [at] stadsmissionen.se

Är du fastighetsägare och vill bidra?

Som privat fastighetsägare eller allmännyttigt bostadsbolag kan du göra skillnad och bidra till en mänskligare stad. Du kan bidra med enskilda lägenheter som Stockholms Stadsmission hyr ut i andra hand. Därmed kan människor i akut hemlöshet få chans till eget boende – och samtidigt få ett brett stöd som underlättar för hyresgästen i övergången från hemlöshet till eget boende. Stockholms Stadsmission Bostad först levererar stödtjänsterna kring den boende. Kontakta oss på pernilla.parding@stadsmissionen.se