Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snart avslutas integrationsprojektet Unga i jobb

Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission har sedan 2020 tillsammans drivit projektet Unga i jobb, med medfinansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet avslutas den sista december i år.

Syftet med projektet är att verka för att unga vuxna som omfattas av gymnasielagen ska få bättre förutsättningar och livsvillkor i det svenska samhället genom att förse målgruppen med arbetsförberedande insatser.  

Projektet har stöttat över 300 unga vuxna på deras väg mot den svenska arbetsmarknaden med stödsamtal, kortare utbildningar och matchning mot arbetsgivare. Parallellt med det arbetet har projektet stöttat arbetsgivare kring lagstiftningen och rekrytering av personer ur målgruppen. Detta har bidragit till att en stor del av projektets deltagare haft en anställning när de avslutat projektet.  

Läs mer om Unga i jobb genom att ta del av projektets slutrapport längre ner på denna sida. 

Har du frågor? Kontakta oss
ungaijobb [at] stadsmissionen.se