Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer

Du som bor i Stockholms län och har barn upp till 20 år kan ansöka om ekonomiskt bidrag om du är ekonomiskt behövande.

Ekonomiskt stöd för barnfamiljer

I vår verksamhet för barnfamiljer, Unga Station, kan du bland annat få:

 • Stöd för att budgetera och leva med låg inkomst
 • Hjälp att ta reda på vilka bidrag du kan ansöka om
 • Akut hjälp med mat
 • Akut hjälp med kläder

Välkommen till Unga Station på Södermalm, i Järva eller i Vårberg!

Ansökan om ekonomiskt bidrag

Du kan också ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Stockholms Stadsmission.

Vem får ansöka om bidrag och när?

Vårdnadshavare med hemmavarande eller placerade barn (upp till 20 år) kan beviljas en gång per år. För att kunna beviljas stöd måste du vara boende i Stockholms län och ekonomiskt behövande (se nedan). Sökande måste vara över 18 år.

Ansökan hålls öppet fyra gånger per år. En familj kan få en ansökan beviljad per år.
Den första ansökningsperioden är öppen 25/1–31/1 2021. Ansökningsblanketten laddar du ner i spalten till höger. 

Vem är ekonomiskt behövande?

För att pröva om en familj är ekonomiskt behövande genomför Stockholms Stadsmission en så kallad schablonmässig ekonomisk bedömning. En person betraktas som ekonomiskt behövande om personens inkomst är mindre än fyra prisbasbelopp och personens totala förmögenhet är mindre än ett prisbasbelopp. 2021 års prisbasbelopp uppgår till 47 600 kr. För varje familjemedlem läggs ytterligare ett prisbasbelopp till och ytterligare ett prisbasbelopp för förmögenhet.

När ska jag söka?

Ansökan skickas in när ansökningsperioden är öppen. Ansökningar utanför ansökningsperioden kommer inte att handläggas. Du kommer då få ett brev om att din ansökan inte har lämnats in under rätt tid. Se denna sida för information om när ansökningsperioderna är öppna.

Vad kan jag söka bidrag för?

Du kan söka bidrag för allmänna utgifter som exempelvis kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter till barnen i familjen. Observera att du aldrig får bidrag för advokatkostnader, inköp av möbler, tv-apparater, hushållsmaskiner, resor och tandvård eller andra vårdkostnader (med undantag för mediciner eller andra hjälpmedel, som till exempel glasögon).

Hur gör jag för att söka bidrag för barnfamiljer med barn upp till 20 år?

Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:   

 1. Ifylld blankett (Du laddar ner blanketten i spalten till höger)
 2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).  
 3. Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år från Skatteverket (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.  
 4. Bankengagemang/kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Om det flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag för alla i familjen så vi kan göra en korrekt bedömning.
 5. Skicka in din ansökan till:

Stockholms Stadsmission, Unga Station EKO
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm

Varför ska jag uppge om jag är medlem i Svenska kyrkan och en församling som tillhör Stockholms Stift?

Stockholms Stadsmission kan i vissa fall bevilja ekonomiskt stöd till dig som är medlem i Stockholms Stift genom stiftelsen Stiftssekreteraren Enar Sahlins minne. En förutsättning för att du ska vara behörig för att beviljas sådant stöd från den aktuella stiftelsen är att du är medlem i Stockholms Stift.

Kan jag ansöka om bidrag om jag har försörjningsstöd från socialtjänsten?

Du som lever på försörjningsstöd från Socialtjänsten kan endast ansöka om fritidsaktiviteter för dina barn. Innan du söker kan det vara bra att föra en dialog med din socialsekreterare för att ta reda på hur din socialsekreterare ställer sig till ansökan.

Kom ihåg att spara dina kvitton för att du ska kunna redovisa inkomsten för din socialsekreterare så att pengarna som du får från oss inte ska tas upp i din beräkning. Vid behov kan du få ett intyg från Stockholms Stadsmission som styrker att inkomsten är ett ekonomiskt bidrag avsett för fritidsaktiviteter till barn.

När får jag svar på min ansökan?

 • Du får besked om du får bidrag eller inte per post inom fem veckor från det att vi har fått din ansökan.
 • Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ditt personkonto eller via utbetalningskort.
 • OBS! För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan. Du får svar på din fråga inom två veckor.

Kan ni hjälpa mig med ansökan?

Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa dig med att fylla i ansökan. Vi hänvisar dig till medborgarkontor för hjälp. Du hittar närmaste medborgarkontor på din kommuns hemsida.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Ansökan skickas till:
Stockholms Stadsmission, Unga Station EKO
Fatburs Brunnsgata 26
118 28 Stockholm