Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer

Du som bor i Stockholms län och har barn upp till 20 år kan ansöka om ekonomiskt bidrag om du är ekonomiskt behövande.

Som vårdnadshavare kan du ansöka om att få ekonomiskt bidrag från Stockholms Stadsmission. För att få bidraget behöver du:

 • vara ekonomiskt behövande
 • bo i Stockholms län
 • ha barn yngre än 20 år som bor hemma hos dig
 • själv vara över 18 år.

Obs! Om du äger en bostadsrätt eller en villa kan du inte få ekonomiskt stöd från oss.

Såhär ansöker du om ekonomiskt stöd från oss

Villkor för att söka

För att ta reda på om en familj är ekonomiskt behövande gör vi en en så kallad schablonmässig ekonomisk bedömning. En person räknas som ekonomiskt behövande om inkomsten är lägre än 241 500 kronor per år och personens totala förmögenhet är mindre än 96 600 kronor. Summorna baseras på så kallade prisbasbelopp och varierar beroende på hur många familjemedlemmar som ingår i hushållet. Läs mer på sidan Frågor och svar för att ta reda på vad som gäller för din familj. 

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för allmänna utgifter, till exempel kläder, mat, hyra eller fritidsaktiviteter till barnen i familjen. 

Du kan inte söka bidrag för:

 • advokatkostnader
 • inköp av möbler
 • tv-apparater
 • hushållsmaskiner
 • resor och tandvård eller andra vårdkostnader.

Om du har försörjningsstöd från Socialtjänsten

Du som lever på försörjningsstöd kan bara ansöka om stöd för fritidsaktiviteter för dina barn. Innan du söker kan det vara bra att prata med din socialsekreterare för att ta reda på hur din socialsekreterare ställer sig till ansökan. Kom ihåg att spara dina kvitton för att kunna redovisa inkomsten för din socialsekreterare så att pengarna som du får från oss inte ska tas upp i din beräkning. Om du behöver kan du få ett intyg från Stockholms Stadsmission som styrker att inkomsten från oss är ett ekonomiskt bidrag avsett för fritidsaktiviteter till barn.

Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument: 

 1. Ifylld blankett (Blankett för nedladdning finns nedan)
 2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).  
 3. Utdrag ur beskattningsregistret för föregående år från Skatteverket (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera personer över 18 år i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.  
 4. Bankengagemang/kontoöversikt från din bank inkl. fondsparande, pensionssparande och andra värdepapper. Detta gäller alla över 18 år i hushållet.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att fylla i ansökan. Om du behöver hjälp tipsar vi om att kontakta ditt närmaste till medborgarkontor för hjälp. Du hittar kontaktuppgifter på din kommuns hemsida.

Det här händer när du har skickat in din ansökan

 • Du får besked om du får bidrag eller inte per post eller sms inom fem veckor från det att vi har fått din ansökan.
 • Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ditt personkonto eller via utbetalningskort.
 • Ansökningar som skickas in utanför ansökningsperioden kommer inte att handläggas. Du kommer då få svar om att din ansökan inte har lämnats in under rätt tid.
 • Ansökningar som skickas till annan adress än ovanstående kommer inte få svar, oavsett om de skickas under ansökningsperiod eller utanför ansökningsperiod.

Du kan få stöd på fler sätt

Genom vår verksamhet för barnfamiljer, Unga Station, kan du bland annat få:

 • Stöd för att budgetera och leva med låg inkomst.
 • Hjälp att ta reda på vilka bidrag du kan ansöka om.

Välkommen till Unga Station på Södermalm, i Tensta, Husby eller i Vårberg!

Ansökningsperiod

En familj kan få en ansökan beviljad per år.
Det finns inte någon öppen ansökningsperiod för 2023 ännu, mer information kommer under våren.
Telefonrådgivning för ekonomiskt råd och stöd
Telefonrådgivningen är öppen tisdagar kl. 09-10.