Social mobilisering – ett sätt att förändra samhället 

Upplever du orättvisor som begränsar dig eller någon annan och vill göra något åt det? Vi kan stötta dig i ditt arbete genom social mobilisering.

Få stöd och utbildningar

Förändringsarbete är alltid utmanande. Ni kan få stöd i att driva en fråga för att förändra något i samhället. Samarbetet sker alltid på era villkor och stödet anpassas efter era önskemål, utifrån den frågan ni vill driva och den situation ni befinner er i.

Det här kan ni få stöd med: 

  • Uppstart 
  • Kunskap 
  • Resurser 
  • Vägledning

Så går det till

Vid första mötet träffas vi er för att lära känna varandra. Ni berättar vad ni vill göra och ni får reda på hur vi kan vara ett stöd. Viktigt att veta är att ni själv kommer driva frågan framåt, men med stöd från oss. Ni får hjälp och stöd med information, att undersöka tillvägagångssätt och se fler alternativ att driva frågan. Stödet anpassas efter era behov och önskemål.

Det är upp till er hur länge vi samarbetar. Kanske behöver ni uppstartshjälp, kanske stöter ni på utmaningar på vägen och vill ha stöd från oss kontinuerligt. Målet är att ni i framtiden själva ska kunna driva er mobilisering.

Är du i kontakt med en grupp som vill ha ditt stöd? 

Att stötta grupper handlar om att dela med sig av sina resurser, sina kunskaper och sin tid. Det kan vara utmanande att stötta grupper som driver förändring. Vi kan handleda dig i rollen och ge dig stöd. 

En nyckelfaktor som ofta kan vara utmanande är att säkerställa att ägandeskapet alltid finns kvar hos gruppen. Ibland är det svårt i samarbetet att hitta balansen mellan vilka frågor du som möjliggörare ska ta ansvar för och vilka frågor som gruppen bör ta hand om och driva. Samt att navigera i rollen som möjliggörare, där du kan behöva agera konsult, assistent, mentor eller dörröppnare. 

Hos oss kan du få stöd med: 

  • Utbildning av medarbetare och deltagare
  • Handledning av medarbetare som stöttar en mobiliseringsgrupp
  • Strategisk planering för att involvera deltagare i beslutsprocesser och utformande av verksamhet
  • Fortbildning kring makt, roller, organisering m.m. 

Kontakta oss om du behöver stöd i ditt arbete:

Isabell Hedling
Utvecklingsledare
socialmobilisering [at] stadsmissionen.se
Fatema Vanat
Utvecklingsledare
socialmobilisering [at] stadsmissionen.se

Om Social mobilisering

Vad är social mobilisering?

Social mobilisering är ett populärt ord att använda för att beskriva arbete där människor går samman för att förändra orättvisor. Social mobilisering innebär att lösa det konkreta problemet på egen hand eller i samarbete med andra, samt att kräva förändring av ansvariga aktörer.

Liten ordlista om social mobilisering

Rättighetsbärare: En person som har rättigheter. Alltså är alla människor rättighetsbärare enligt konventionen för mänskliga rättigheter.
Möjliggörare: En person som uppfattar en orättvisa och som vill dela med sig av sina resurser för att underlätta rättighetsbärarnas arbete.
Skyldighetsbärare: Personer eller organisationer som ansvarar för att tillgodose rättigheter. 

Vill du stödja oss ekonomiskt?

Vill du bidra till ett mänskligare samhälle genom att ge ekonomiskt stöd till ett konkret projekt eller en grupp i deras arbete?
Detta kan många gånger vara avgörande för att en grupp ska lyckas driva sin fråga. Kontakta oss på isabell.hedling@stadsmissionen.se