Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regeringen avsätter pengar för unga vuxna i hemlöshet

I mars 2018 fattade regeringen beslut om att satsa totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga. Stockholms Stadsmission är en av dem.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

Många unga i osäkra boendeförhållanden

Runt 700-1 000 ungdomar beräknas leva i Stockholmsområdet under mycket osäkra boendeförhållanden. Unga som behöver akuta basbehov tillgodosedda såsom mat och boende. De behöver också tillgång till akut vård och information om deras mänskliga rättigheter.

Regeringens 120 miljoner fördelas ut till sex ideella organisationer där Stockholms Stadsmission är en av dem:

  • Röda Korset 30 miljoner
  • Stockholms Stadsmission 30 miljoner
  • Rädda Barnen 25 miljoner
  • Svenska Kyrkan 15 miljoner
  • Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 9,5 miljoner
  • Skåne Stadsmission 9,5 miljoner
Kontakta oss gärna
hyresformedlingen [at] stadsmissionen.se