Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vikten av att säkerställa rättigheter för barn på flykt

2017-04-26
Cirka 30 miljoner barn i världen befinner sig på flykt, men barnens rättigheter är eftersatta längs hela flyktkedjan. Stockholms Stadsmission deltog nyligen på ett toppmöte med bland andra barnombudsmän från hela Europa. Syftet var att lyfta barnrättsperspektivet för barn på flykt och för barn som söker asyl.

Enligt UNHCR är 65 miljoner människor på flykt och hälften av dem är barn. Men barnrättighetsfrågorna behöver lyftas. Det var bakgrunden till det toppmöte som de europeiska barnombudsmännen kallat till den 24 april. Mötet arrangerades av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Sveriges Riksdag. 

Stort antal representanter på plats

Bland talarna fanns barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och ett antal barnombudsmän från olika europeiska länder, riksdagsledamöter och ledamöter från EU-parlamentet. Stockholms Stadsmissions socialchef Anna Johansson var inbjuden för att representera civilsamhället, jämte ett stort antal barnrättsorganisationer.
 
–Barn på flykt är särskilt utsatta. Det är oerhört viktigt att lyfta barnrättsperspektivet när vi diskuterar asyl- och migrationsfrågor. Detta gäller ju inte minst rätten till familjeåterförening, som ju har kraftigt försämrats i Sverige i och med den nya asyllagstiftningen. Vi välkomnar därför möjligheten att få bidra till dessa diskussioner och att få utbyta erfarenheter med europeiska kollegor, säger Anna Johansson. 

En del av mötet var utformat som ett diskussionsforum utifrån det som också var rubriken för mötet "Europe's challenge to ensure a rights perspective for children i migration", Europas utmaningar för att säkra barnrättighetsperspektivet för barn på flykt.  

Sju krav på det nya gemensamma asylsystemet

Mötet avslutades med ett uttalande av medlemmarna i European Network of Ombudspersons for Children (ENOC). Uttalande omfattar sju krav på det nya gemensamma asylsystemet med fokus på barns rättigheter som Stockholms Stadsmission givetvis ställer sig bakom. 

  1. Barn och unga ska få lagliga vägar in i EU
  2. Möjlighet till långsiktiga eller permanenta uppehållstillstånd för barn i behov av internationellt skydd
  3. Rätt till familjeåterförening 
  4. Förbud mot att barn och unga placeras i förvar
  5. Särskilda krav för trygghet och säkerhet vid återvändande till hemlandet 
  6. Krav på åtgärder för att öka omfördelning av barn och unga inom omfördelningssystemet
  7. Ge möjlighet till statslösa barn och unga att få ett medborgarskap, en rättighet de har enligt barnkonventionens artikel