Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Storstäderna måste göra mer för att minska hemlösheten

2013-10-17
Trots att lagstiftningen ger kommunerna verktyg att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för socialt och ekonomiskt svaga grupper används de sällan. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som nu efterlyser ett större engagemang i hemlöshetsarbetet från både storstadskommuner och regering.

− Alla i Sverige har rätt till en bostad enligt grundlagen, men vår utvärdering av storstadskommunernas arbete med bostadsförsörjning visar tyvärr att de som har det allra tuffast i samhället ofta glöms bort. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

I rapporten Hemlös 2013, som presenteras i riksdagen idag, har Stockholms Stadsmission tittat på riktlinjer för bostadsförsörjningen och ägardirektiv till allmännyttan. Detta är två av de bostadspolitiska verktyg som kommunerna kan använda sig av för att underlätta för socialt och ekonomiskt svaga grupper att få bostad. Undersökningen omfattar 51 kommuner i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Resultatet är illavarslande.

− Bara 36 procent av storstadskommunerna har antagit nya riktlinjer sedan år 2010, trots att lagen kräver det. Vår genomgång av hur de är skrivna pekar också på att få kommuner tycks betrakta hemlöshet som en del av bostadspolitiken. Till exempel förekommer det inte i ett enda fall hänvisningar till hemlöshetsforskning, referenser till lokala kartläggningar av hemlöshet eller beräkningar av hemlöshetsutvecklingen i kommunen, säger Marika Markovits.

Stockholms Stadsmission vill nu se en skärpning av den nuvarande bostadsförsörjningslagen. Det behövs både en starkare regional samordning mellan kommunerna för att komma tillrätta med bostadsbristen och en ökad samverkan med idéburna organisationer i samhället för att bekämpa hemlösheten. Men det behövs också ett ökat nationellt ansvar för hemlöshetspolitiken.

− Vi vill se ett betydligt större nationellt engagemang i hemlöshetsarbetet som kan komplettera kommunernas insatser. Sverige behöver i första hand en nationell hemlöshetsstrategi med satsningar på förebyggande åtgärder, ökad kunskapsspridning, samarbeten och insatser för att sprida goda erfarenheter av framgångsrika bostadsprojekt. Men det brådskar, Sverige har inte haft någon hemlöshetsstrategi sedan 2009, säger Marika Markovits.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se