De söker upp och hjälper EU-medborgare

Pentru Tine-teamet i Stockholm. Två kvinnor står och pratar med varandra.
Projektet Pentru Tine pågick fram till juni 2021 och arbetade uppsökande gentemot EU-medborgare. Så här kunde ett arbetspass se ut.

Mars 2020. Snöblandat regn faller och utanför tunnelbanefönstret susar Stockholm förbi. I en av tunnelbanevagnarna sitter Narciza och Effi. De jobbar med projektet ”Pentru Tine- för dig”, en uppsökarverksamhet som riktar sig till EU-medborgare i en utsatt situation.

Ger information och koordinerar hjälp

Idag är de på väg till en av Stockholms många förorter för att prata och söka upp människor i den målgruppen.

--- Vår uppgift är att möta människor och fråga hur de mår och ge dem hälso- och samhällsinformation om hur det fungerar i Sverige och i hemlandet. Vi vägleder dem till organisationer och myndigheter och koordinerar hjälpen de behöver, säger Effi.

--- Vi försöker röra oss på olika sätt för att träffa personer. Det är stora områden att målgruppen finns överallt, i centrum, utanför affärer och vid stationerna.En av de kartor Pentru Tine delar ut till EU-medborgare de möter.

Mycket hälsoproblem

Människorna de träffar lever i hemlöshet och är utan arbete. De behöver hjälp med att hitta ställen där de kan tvätta sig, tvätta kläder och ibland få kläder om de saknar det. Teamet hör sig för om vilka behov just den personen har. De får kartor så de hittar till vården. Fältbesök görs bland annat för att kolla att de har fått rätt hjälp.

--- Det är mycket hälsoproblem bland människorna vi träffar. De saknar mediciner och drar sig för att söka upp läkare bland annat för att de inte har råd. De har problem med diabetes, högt blodtryck, njurproblem och graviditeter. De saknar sjukförsäkringar och har svårt att få hjälp då, säger Effi och Narciza.

Svårt att tolka lagen

Narciza och Effi informerar om Läkare i världen som ger sjukvård och rådgivning till målgruppen. Läkare i Världen kan skriva remisser åt personerna och då får de bättre vård än om de sökt vården själva.  
Om det är riktigt illa hänvisar de personerna till sjukhus. 

--- Vi säger att de kan uppsöka vårdcentraler, men att de kan nekas hjälp där. Alla tolkar lagen olika. Vissa vårdcentraler bedömer de här personerna som papperslösa och ger dem hjälp. Andra tolkar lagen på ett annat sätt. Det finns inget rätt sätt att tolka lagen helt enkelt, säger Effi. 

”Tjejerna betyder mycket för oss”

En person Effi och Narciza träffat är Pompillo. Pompillo är 70 år och kommer från Rumänien. Han spelar dragspel utanför en tunnelbanestation för att få ihop pengar. Han och hans fru behövde livsviktig medicin som de inte hade råd med. Narciza och Effi hänvisade dem till Läkare i Världen som hjälpte med medicinerna de behövde.

--- Jag hade försökt få medicinerna på apoteket, men de ger inte ut mediciner utan recept. Jag är så tacksam mot de här tjejerna för deras hjälp. De betyder mycket för oss. De hjälper människor som mig och min fru, säger Pompillo och ler mot Effi och Narciza. Pompillo är en av de människor som fått hjälp av Pentru Tine. Pompillo spelar dragspel.

Nyfikna på teamet

Efter att teamet stannat och pratat med Pompillo går de vidare. En bit bort träffar de på en person som sitter och tigger utanför en butik. De informerar och berättar var personen kan få hjälp och stöd. Under tiden går många människor förbi. En person stannar och frågar teamet vad de gör.

--- Många uppskattar att vi tar oss tid att prata med vår målgrupp. Några är väldigt måna om personerna vi pratar med, vill veta att vi vill dem väl, säger Narciza.

Men det har även hänt att teamet blivit ifrågasatta. ”Varför hjälper ni dem där?” ”Åk hem” är några av sakerna de fått höra. Men de flesta är positiva.

Bäst att få vara medmänniska

--- Jag gillar att jobba med projektet, att prata med människor och upplysa dem om härbärgen och var de kan få hjälp med sin hälsa. Att få möta människor som Pompillo och kunna hjälpa honom på det sättet vi gjorde, det ger mig motivation, säger Naciza.

--- För mig är det bästa att få vara medmänniskan som stannar och fråga om de behöver hjälp och att kunna ge konkret hjälp, säger Effi och ler. 
Narciza och Effi hoppar på tunnelbanan igen. De är på väg ännu längre ut på linjen för att söka upp fler människor som de hjälpa.Effi och Naciza åker runt i Stockholm för att söka upp EU-medborgare i utsatthet.


Projektet ”Pentru Tine” drivs av Sveriges Stadsmissioner och finns i Linköping, Eskilstuna, Uppsala och Stockholm. Den finansieras av FEAD (fonden för europeisk bistånd för dem som har det sämst ställt) och pågår fram till sista juni 2021. 

Text och foto: Anna Z EK

ESFlogga

Fakta Pentru Tine

Pentru Tine är rumänska och betyder ”För dig”. Projektet syftade till att ge hälso- och samhällsinformation med fokus på EU-medborgares rättigheter och skyldigheter i Sverige, hemlandet och EU och hur man hittar rätt väg för att få sina rättigheter uppfyllda.

Under projektet arbetade lokala fältteam uppsökande i Stockholm, Uppsala, Linköping och Eskilstuna. Fältteamen bestod av hälsokommunikatörer samt personal med språkkunskaper, kulturell kompetens och erfarenhet av socialt arbete. Dessutom fanns fyra lokala projektledare, en på varje ort som kompletterade fältteamet och som ansvarade för samverkan lokalt med relevanta aktörer. Aktiviteter och informationsträffar hölls även vid stadsmissionernas ordinarie verksamhet för EU-medborgare i utsatthet, Crossroads.

Projektet avslutades i juni 2021 och drevs av Sveriges Stadsmissioner och finansierades av FEAD (fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt).