Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nätverk ska förhindra att ensamkommande barn försvinner

2015-06-25
Enligt Migrationsverket försvinner varje år cirka 300 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Myndigheter och aktörer i Stockholms län skapar nu ett nätverk för att bättre förebygga att det händer och att samverka effektivare när ett barn försvunnit, utsatts för och/eller begått brott.

– De här barnen är extremt utsatta och vi vet väldigt lite om dem som grupp. Det är en oacceptabel situation, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. 

Enligt Migrationsverket har årligen cirka 300 ensamkommande flickor och pojkar försvunnit i Sverige de senaste åren. Samtidigt har FN:s barnrättskommitté i sin senaste granskning i februari 2015 kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner, och specifikt pekat på brister i åtgärder och utredningar.  

Länsstyrelsen i Stockholm har nu tagit initiativet till ett nätverk där bland andra Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun ingår. 

– Myndigheters och andra aktörers arbete vid misstanke om ett försvinnande behöver bli mer samordnat, proaktivt och effektivt. Dessutom vill vi stärka det förebyggande arbetet och tydliggöra vilka roller och ansvar de olika aktörerna har, säger Amir Hashemi-Nik.

En gemensam projektplan har nu antagits. Den ska mynna ut i en samverkansmodell och en gemensam regional strategi för arbetet med att motverka att ensamkommande barn försvinner i Stockholms län. Knuten till nätverket finns också en referensgrupp med frivilligorganisationer, som har praktisk erfarenhet av att träffa ensamkommande barn i sina verksamheter.

– Ett första steg i arbetet är att skapa en samlad bild av vilka hinder som finns för samverkan. Parallellt ska vi också följa och dokumentera ett antal ärenden, för att få bättre kunskap om vad som händer när ett barn försvinner, säger Amir Hashemi-Nik.

Fakta:

Ensamkommande barn är, enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt in i föräldrarnas ställe. 

Ensamkommande barn som försvinner i Sverige kan antingen ha fått uppehållstillstånd, vara papperslösa eller asylsökande. Sverige har genom FN:s Barnkonvention åtagit sig att skydda alla barn som befinner sig i landet, oavsett legal status. 

Möjliga orsaker till varför barnen försvinner:

  • Barnet kan vara utsatt för människohandel och exploatering, för sexuella ändamål eller av kriminella grupperingar som utnyttjar barnet i syfte att begå brott eller för att tigga.
  • Barnet har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och gått under jorden för att undvika utvisning.
  • Barnet har fått kontakt med kriminella grupper under sin vistelse i Sverige.
Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se