Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hanna och Vasyl fick stöd efter flykten från Ukraina

Hanna och Vasyl tillsammans med ombudet Irina på Stockholms Stadsmissions mötesplats på söder.
2023-07-25
I samband med att Ryssland invaderade Ukraina tog Stockholms Stadsmission beslutet att kraftsamla för att möta behoven hos dem som flytt undan kriget och kommit till Stockholm. Via den temporära insatsen Stockholm Stadsmissions Stödteam Ukraina har över 700 människor på flykt fått stöd i att etablera sig i Sverige.

Hanna och Vasyl levde ett bekvämt liv i Lviv-regionen i västra Ukraina tillsammans med sina två barn. Hanna arbetade som filosofilärare och Vasyl som snickare. Men under 2021 växte oron kring det som skulle ställa hela deras liv på ända – föraningen om ett krig.

– Vi förstod att det skulle bli krig och jag kände att jag behövde ta ansvar för att hitta en plats för familjen där vi skulle vara säkra när kriget väl bröt ut, berättar Vasyl där han sitter bredvid sin fru och ombudet Irina i Stockholms Stadsmissions lokaler på Södermalm.

Vasyl bestämde sig för att åka till Sverige för att arbeta som snickare och försöka etablera en tillvaro för resten av familjen att komma till, ifall det värsta skulle hända. I maj 2022 var kriget sedan länge ett faktum och Hanna och barnen tog sig till Sverige.

– När vi kom hit befann vi oss i en svår situation. Vi kunde inte språket och det var svårt att hitta personer att knyta kontakt med. Jag var deprimerad och mina barn mådde väldigt dåligt under hela sommaren. Vi kände att det inte fanns någon väg framåt. Allt förändrades när vi kom till Stockholms Stadsmission, berättar Hanna.

"Vi är snabbfotade i kristider"

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att anpassa sina verksamheter utifrån behov i samhället och att möta människor på flykt. När allt fler människor började fly från Ukraina till Sverige startades på kort tid, en rad riktade insatser för att möta behoven lokalt. Under våren öppnades en boendeförmedling, ett stödcenter, ett transitboende för kvinnor och barn samt ett stödteam som genom ombudskap och utbildningsinsatser stöttade nyanlända ukrainare att orientera sig i det svenska samhället.

– Vår styrka är att vi är snabbfotade och relevanta i kristider. Vi möter dagligen människor som har erfarenhet av flykt från krig, och vi kunde använda de erfarenheterna för att bedöma vilka insatser som behövdes. Vi byggde en kedja av stöd, där basbehov och information vid första mötet, kunde leda vidare till boende och mer långsiktigt stöd via våra öppna mötesplatser. Det långsiktiga målet var hela tiden att lotsa målgruppen in i det offentliga stödsystemet, berättar Susanne Svensson som under 2022 ansvarade för de riktade insatserna på Stockholms Stadsmission.

För Hanna och Vasyl blev mötet med Stockholms Stadsmission en vändpunkt. Deras nätverk växte och genom stöd av ombud fick de hjälp i att navigera genom olika problem, allt ifrån kontakt med myndigheter till att teckna elavtal. Via Stockholms Stadsmissions boendeförmedling kunde hela familjen flytta från den trånga lägenhet där Vasyl tidigare bott, och påbörja ett mer stabilt liv i Huddinge. Barnen började skolan och har nu lärt sig svenska. Med stöd från en jobbcoach kunde Hanna skriva in sig på Arbetsförmedlingen och fick jobb som städerska.

Ombudet Irina i samtal med Hanna och Vasyl på Stockholms Stadsmissions mötesplats på söder.
Ombudet Irina i samtal med Hanna och Vasyl.

Ombudets stöd är ovärderligt

– Livet har förändrats markant för oss. Vi har börjat landa på något sätt och känner oss mycket lyckligare än när vi kom hit, säger Hanna.

Trots att Hanna och Vasyl har fått fotfäste i ett nytt land, är oron och sorgen kring vad som händer i Ukraina tung att bära. Hanna faller i gråt när hon försöker sätta ord på känslan:

– Det är väldigt svårt. När vi vaknar på morgonen läser vi de senaste nyheterna om vad som hänt i Ukraina. Vi har daglig kontakt med våra föräldrar, men vet aldrig vad som kommer att hända imorgon – om de kommer att dö eller om vårt hus kommer bli bombat. Det enda vi vill är att allt ska ta slut så fort som möjligt, så att vi kan återvända.

Att kunna vända sig till Stockholms Stadsmission har betytt mycket för Hanna och Vasyl. De känner ombudet Irina väl vid det här laget och turas om att lovorda hennes arbete, vilket ibland får Irina att le lite extra medan hon hjälper till att tolka deras berättelse.

– Det är så tydligt att det stöd vi fått här är mer än bara ett jobb som någon utför innan de går hem för dagen. Irinas bemötande och positiva inställning har betytt massor för oss, säger Hanna.

Risk för exploatering på arbetsmarknaden

Särskilt Vasyl har haft stort behov av stöd i kontakt med myndigheter. Han har blivit utnyttjad av en rad oseriösa arbetsgivare, vilket lett till att både lön och sjukersättning för en skada han ådragit sig i jobbet har uteblivit. Sedan en tid tillbaka har han lämnat sin tidigare arbetsgivare och med hjälp av Irina försökt reda ut sin situation. Nu söker han nytt jobb, men processen för att reda ut vad som hänt och utkräva ansvar är lång och komplex.

– Det tog mig tre månader att komma i kapp med det jag behövde göra på grund av min gamla arbetsgivare. Men jag och Irina har gjort ett CV tillsammans och jag har börjat läsa svenska, berättar Vasyl.

Irina förklarar att just exploatering på arbetsmarknaden är en stor risk för människor som flytt till Sverige.

– Så här ser det ut för många ukrainare i Sverige. Vi ombud ställer upp så mycket vi kan, men det är komplexa frågor att hantera, säger hon.

Utmaningarna på arbetsmarknaden i Sverige har satt djupa spår i Vasyl. Trots det ser han hoppfullt på framtiden.

– Just nu är det svårt att hitta jobb som snickare, men så fort det börjar bli lite varmare tror jag att mina händer kommer behövas här. Nu anpassar jag mig efter situationen. Hanna jobbar, så jag tar hand om barnen och hämtar och lämnar dem på skolan. Så fort jag får jobb får vi hitta en annan lösning, säger han.

Hanna håller med. Även om de senaste åren har varit utmanande, känner hon sig lyckligt lottad.
– Vi känner en stor tacksamhet över att vi hamnat i Sverige. Våra barn får gå i skolan utan kostnad, de har rätt till fullständig vård om de behöver det. Vi är tacksamma för det stöd vi fått från Stockholms Stadsmission.

 

En medarbetare från Stockholms Stadsmission i samtal med en kvinna.

Genom Care: Jobbredo Ukraina erbjuder vi:

  • Individuellt stöd och coachning  
  • Samhälls- och arbetsmarknadsträffar där den jobbsökande får ta del av praktisk och teoretisk kunskap som är av vikt inför att de ska börja arbeta i Sverige
  • Möjlighet att matchas mot arbetsgivare i behov av arbetskraft
  • Rekryteringsträffar
  • Svenska- och engelska kurser

Syftet med aktiviteterna är att förbättra deltagarnas förutsättningar att hitta ett arbete i Sverige. Allt stöd individanpassas och utgår från deltagarens behov.

Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vi håller till i lokaler centralt på Södermalm i Stockholm. Aktiviteter finns både dag- och kvällstid för att passa olika deltagarbehov. 

Läs mer om projektet

Mellan april och december 2022 har Stockholms Stadsmission genom temporära, riktade insatser:

  • Tagit emot 10 188 besök via Stödcenter Ukraina.
  • Stöttat 853 unika deltagare genom Stödteam Ukraina, varav 179 har deltagit i grupprådgivning och 30 föräldrar och barn har åkt på sommarkollo.
  • Erbjudit 150 personer individuellt stöd i CV-skrivning och orientering på arbetsmarknaden via jobbcoach.
  • Erbjudit temporärt boende till 42 familjer, totalt 100 personer, genom Transitboende City.
  • Förmedlat långsiktiga boendelösningar till 288 personer genom Bobyrån Ukraina. 

Mer om hur vi stöttar de som flytt kriget i Ukraina

Så kan du stötta