Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kriget i Ukraina – det här gör vi nu

Stockholms Stadsmission kraftsamlar för att möta människor på flykt på grund av kriget i Ukraina.

Det är med stor sorg vi tar del av händelserna i Ukraina och det stora mänskliga lidande det skapar. Civilsamhället har en viktig roll att spela i kristid.

På Stockholms Stadsmission har vi lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om våra verksamheter för att möta akuta kriser. Med det stora antalet människor på flykt vi tog emot 2015 och coronapandemin färskt i minnet, mobiliserar vi nu våra resurser för att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige.

Vi gör en rad riktade insatser för att möta de ökade behoven som vi ser.

Stor erfarenhet av människor som flyr från krig och konflikter

Stockholms Stadsmission jobbar året runt med människor som lever i utsatthet. Många av dem har kommit hit på grund av krig och konflikter.

Det här gör vi året om för människor som lever i utsatthet:

  • Basbehovsstöd
  • Juridisk stöd
  • Samhällsrådgivning 
  • Boendelösningar
  • Trygga platser för barn och unga