Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om ekonomiskt stöd

Du som bor i Stockholms län eller deltar i någon av Stockholms Stadsmissions verksamheter utanför Stockholms län, till exempel en av Grillska Gymnasiets skolor, kan ansöka om ekonomiskt bidrag.

Vem får ansöka om bidrag och när?

 • Familjer med barn (under 18 år) kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. mars.
 • Unga under 23 år som bor själv i eget hushåll kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. mars.
 • Kvinnor över 61 år kan ansöka 1 gång per år under perioden november t.o.m. februari.
 • Alla oavsett ålder kan söka bidrag för tandvård, glasögon eller konvalescentvård. Bidrag beviljas 1 gång per år under perioden januari t.o.m. april för tandvård och glasögon. För konvalescentvård kan du söka 1 gång per år hela året.

Vad kan jag söka bidrag för?

 • Du kan få bidrag för allmänna utgifter som till exempel kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter eller för tandvård, glasögon eller konvalescentvård.
 • Du kan INTE få bidrag för advokatkostnader, inköp av datorer möbler, tv, hushållsmaskiner eller resor (förutom i särskilda fall i samband med konvalescentvård i utlandet).

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka in din ansökan i ett kuvert tillsammans med följande dokument:

 1. Ifylld blankett (se nedan)
 2. Familjebevis (kan beställas från Skatteverket).
 3. Utdrag ur beskattningsregistret för förra året (kan beställas från Skatteverket). Om det finns flera vuxna i hushållet är det viktigt att det finns utdrag om inkomstuppgifter för alla vuxna i familjen så att vi kan göra en korrekt bedömning.
 4. Kostnadsförslag från din tandläkare, vårdgivare eller optiker för totalkostnaden. Gäller enbart om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.

När får jag svar på min ansökan?

 • Du får besked om du får bidrag eller inte per post inom 10-12 veckor från det att vi har fått din ansökan.
 • Om du får ekonomiskt stöd kommer bidraget antingen att betalas till ditt personkonto, via utbetalningskort per post eller direkt till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.
 • OBS! För att skydda din och andras integritet svarar vi inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mejl. Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan. Du får svar på din fråga inom 6-8 veckor. Du får alltså inte svar på dina frågor via mejl eller på telefon.

Kontrollera så att du har skrivit under ansökan och att du skickar med andra dokument som beskrivs ovan.

VIKTIGT! Ange en postadress så att vi kan återkomma med eventuella frågor så att vi kan kontakta dig om du behöver komplettera din ansökan.

Ansökan måste skickas per post, vi tar inte emot ansökningar via mejl. Posta din ansökan till nedan adress:

Stockholms Stadsmission
Bidragsansökan
Box 47073
100 74 Stockholm

Stöd i ekonomiska frågor

Du som har låg inkomst och har svårt att få ekonomin att gå ihop, kan få stöd. Det kan handla om stöd för att ta reda på vilka bidrag du har rätt till och ansökan om medlemskap i vår butik Matmissionen.
Läs mer om vilket stöd du kan få

Ladda ned dokument

Blankett för bidragsansökan

pdf 149.13 KB dec 2019

Du som bor i Stockholms län eller deltar i någon av Stockholms Stadsmissions verksamheter utanför Stockholms län, t.ex. en av Grillska Gymnasiets skolor, kan ansöka om ekonomiskt bidrag med denna blankett.