Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Extremt utsatta bör få bättre levnadsvillkor

2015-04-27
Ge papperslösa barn rätt till plats i förskola och skydda papperslösa barn och kvinnor från våld genom att göra det möjligt att anmäla brott utan att riskera utvisning. Rapporten ”Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i Sverige” synliggör en extrem utsatthet som Röda Korset och Stockholms Stadsmission vill belysa.

– Vi möter dagligen papperslösa barn och unga i våra verksamheter. De tillhör en av samhällets mest utsatta grupper. Risken är stor att de fastnar i ett utanförskap innan de ens har hunnit ta steget in i vuxenvärlden, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Röda Korset och Stockholms Stadsmission rekommenderar att ge papperslösa barn rätt till plats i förskola, på samma villkor som andra barn. Papperslösa barn är en av samhällets mest utsatta grupper. När föräldrarna måste arbeta blir en del lämnade ensamma hemma i tidig ålder i brist på förskoleplats. Den nya lagstiftningen från år 2013, som ger papperslösa barn laglig rätt att gå i skolan, inkluderar inte rätten till förskoleplats. En del papperslösa barn bereds ändå plats på förskola av enskilda verksamheter eller kommuner. Godtycke idag styr om barnet får plats eller inte.

– Röda Korsets roll är att ge stöd till de mest utsatta i samhället, oavsett legal status. En människa kan inte vara illegal. Utifrån våra grundprinciper om humanitet och opartiskhet är det till exempel självklart för oss att våldsutsatta papperslösa kvinnor och barn ska ges skydd från våld och att brottsoffer, oavsett legal status, ska kunna anmäla brott, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Det finns en stor rädsla hos papperslösa kvinnor och barn för att söka hjälp eller att anmäla sina förövare – oftast en närstående – på grund av risken för utvisning ur landet. Kvinnor beskriver att deras män hotar att anmäla dem till polisen om de skulle berätta om våldet och därmed utsätta familjen för risken att utvisas som ett effektivt maktmedel för att hålla familjen kvar i förhållandena. Även utanför familjen utnyttjas papperslösas situation och de utsätts för brott, men förövarna kan i princip räkna med att gå fria då papperslösa sällan vågar anmäla brotten. Att förebygga, utreda samt lagföra brott bör ha företräde framför ett brottsoffers migrationsstatus och främjandet av en kultur av ansvars- och straffrihet för förövare.

Genom rapporten ”Röster från skuggsamhället – att leva som papperslös i Sverige” vill Stockholms Stadsmission och Röda Korset synliggöra människor i vårt samhälle som inte syns. Rapporten tar upp ett flertal rekommendationer och beskriver också hur det kan vara att leva som papperslös i Sverige idag genom olika personliga porträtt. 

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se