Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholm har blivit kallt - kampanj för att uppmärksamma den ökade utsattheten

2015-11-25
Allt fler människor i Stockholm lever idag i utsatthet. Det ser Stockholms Stadsmission på att besöken ökar konstant till de olika verksamheterna som exempelvis Stadsmissionens Center för hemlösa, Terapicenter för unga och Äldrecenter. Många av Stockholms Stadsmissions olika verksamheter för människor i utsatthet är beroende av insamlingen vintertid, som i år får stöd från artisten Dante som tolkat Orups klassiker ”Stockholm.”

Stadsmissionens Center, mötesplatsen för akut hemlösa, hade 30 000 besök under 2014 – en femtioprocentig ökning jämfört med 2011. På Crossroads, mötesplatsen för EU-migranter i hemlöshet, har antalet besök mer än fördubblats sedan starten 2011 till drygt 35 000 besök. Stockholms Stadsmission ser också att antalet besök till exempelvis Terapicenter för unga och Äldrecenter ökar konstant.

– Vi ser att stödbehoven ökar. Samtidigt har vi gått in i en kallare tid, såväl avseende samhällsklimatet som vädret, vilket gör det allt svårare att vara hemlös eller att leva i andra former av utsatthet. Vi arbetar för och med människor i utsatthet i Stockholm och arbetar dygnet runt för att erbjuda mänsklig värme, säger Marika Hjelm Siegwald, insamlings- och kommunikationschef, Stockholms Stadsmission.

Insamlingen under vintern är den enskilt största och viktigaste insamlingsperioden på hela året. Många av de insatserna som görs under året är helt beroende av insamlingen. I år får den stöd från artisten och producenten Dante, som tolkat Orups klassiska låt ”Stockholm”.

– Det är en låt och artist jag egentligen aldrig lyssnat på, förutom "Gräver guld i USA”. Men nu när jag lyssnade mer noggrant på texten kunde jag verkligen relatera. Stockholm var säkert kallt då - men Stockholm, Europa och hela världen har blivit ännu kallare de senaste åren. Mänsklig värme är en bristvara, och vårt sätt att döma individer utefter etnicitet, kön och klass är pinsam. I den världen är det tur att det finns motvikter som till exempel Stockholms Stadsmission, säger Dante Kinnunen.

Thomas “Orup” Eriksson om låten:

– När jag skrev ”Stockholm” för snart 25 år sedan handlade låten egentligen inte om staden, snarare om ett sinnestillstånd och en vilsenhet. I modern tid har den även blivit en symbol för vad många uppfattar som ett kallare och hårdare samhällsklimat, inte minst på grund av alla de människor som tvingas till ett liv på gatan. Jag är glad över att kunna bidra och hoppas att låten blir ett stöd i Stockholms Stadsmissions strävan att hjälpa människor till ett bättre liv. Deras arbete behövs mer än någonsin. 

Stockholm Stadsmissions definition av akut hemlöshet 

När Stockholms Stadsmission talar om akut hemlöshet utgår vi från Socialstyrelsens definition: människor som befinner sig i akut behov av tak över huvudet och är hänvisade till olika former av akutboenden, härbärgen och jourboenden. Stockholms stads mätningar de senaste åren visar att uppåt 500 personer lever i akut hemlöshet i Stockholm.

Stockholm Stadsmissions vision 2018 

Mot bakgrunden att ett boende kan vara avgörande för en människa eller en familj - oavsett ålder och livssituation - att ta sig vidare i livet har Stockholms Stadsmission som målsättning att halvera den akuta hemlösheten från 500 till 250 personer till år 2018.

Om Stockholm har blivit kallt

Kampanjen ”Stockholm har blivit kallt” är ett exempel på att utsattheten i Stockholm aldrig vilar, utan finns ju där året om och tyvärr även har ökat de senaste åren. Kampanjen bygger på att genom Dantes låt, förmedla och påminna om budskapet och illustrera ett Stockholm 2015, där Stadsmissionens arbete behövs mer än någonsin. 

Dante utgör stommen för den nya tolkningen men har tagit hjälp av Daniela Ubon, Pauline Skött och Ane Brun som lånat ut sina röster. Benny Andersson har även lånat ut sin klassiska studio till inspelningen. 

Låten finns på Spotify.