Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ombyggnation vid Mariatorget

Två torg. Så kommer St Paul vid Mariatorget se ut efter ombyggnationen
Vid Mariatorget pågår arbetet med att skapa Stockholms Stadsmissions nya mötesplats. När renoveringen är klar kommer det bli en plats som främjar gemenskap och möten.

Visionen är att det ska bli en mötesplats för alla som söker förändring i sitt liv eller vill fördjupa sitt samhällsengagemang.  
Tack vare generösa donationer, lång planering och hårt arbete påbörjades i mars 2021 en varsam renovering av byggnaden. Renoveringen ska vara klar hösten 2022 och den nya mötesplatsen kommer ha plats för fler deltagare och utökade aktiviteter.

Tillfällig flytt

Sedan Stockholms Stadsmission köpte byggnaden 2015 har St Paul varit verksamt i lokalen – och inneburit en trygg plats för Stockholms Stadsmissions deltagare. Här har deltagarna fått möjlighet till mat, värme, stöd och gemenskap.

St Paul har tillfälligt flyttat till Maria Magdalenas lokaler på Ragvaldsgatan 10 under ombyggnationen. Här kan du läsa mer om verksamheten St Paul.

Har du frågor eller synpunkter om ombyggnationen? Kontakta:

Frågor om ombyggnaden St Paul
info [at] stadsmissionen.se

Vill du donera en gåva till projektet?

Ombyggnationen är möjlig tack vare generösa donationer från ett fåtal större gåvogivare som specifikt har uttryckt engagemang och önskemål om skapandet av en mötesplats dit alla är välkomna.  
Stockholms Stadsmission kommer att möjliggöra en fortsatt insamling av medel till projektet under byggets gång och du är varm välkommen att lämna din gåva. 
Vill du donera en gåva till vår nya mötesplats vid Mariatorget?

Vill du donera en gåva till vår nya mötesplats? Kontakta oss:

Kicki Aldrin
Teamchef Företag, stora gåvor och stiftelser
kicki.aldrin [at] stadsmissionen.se